Начало Новини Актуално Регистърът на брокерите е стъпка към регулация на услугите с недвижими имоти

Регистърът на брокерите е стъпка към регулация на услугите с недвижими имоти

Актуално

Електронният Професионален регистър на агенциите, брокерите и агентите на недвижими имоти е дългогодишен проект на Национално сдружение Недвижими имоти (НСНИ). Опитът и професионализмът на членовете и екипа на НСНИ е в основата за неговата реализация. Динамично развиващият се пазар на недвижимите имоти в България налага създаването на този инструмент, който да бъде в полза, както на потребителите на посреднически услуги, така и на агенциите за недвижими имоти и брокерите и агентите, които работят за тях.

Създали сме инструмент, който да обедини в една база данни лицата (физически и юридически лица), занимаващи се с посредническа дейност при сделки с недвижими имоти. В условията на нерегулиран професионален пазар вписването в професионалния регистър е на доброволен принцип, чрез който всяко лице по собствено желание заявява пазарната си позиция. Членовете на НСНИ получават и професионални карти за всяка календарна година, чрез която могат да се легитимират пред потребители и където е необходимо пред институциите, споделя Ирена Перфанова зам.- председател на УС на НСНИ.

Регистърът е доброволен за включване, но с членството си фирми, брокери и агенти, дават гаранция и спокойствие на потребителите.

От началото на май 2021г., НСНИ стартира медийна кампания за популяризирането на Регистъра. Целта на тази кампания е гражданите да могат да получат точна и коректна информация за агенцията, брокера и агента, които са избрали за свой посредник при реализирането на сделка с недвижим имот. Професионалният регистър дава бърз достъп и допълнителна защита на потребителите, като чрез него те могат да изберат посредник. Това намалява риска от измами на клиентите от страна на мними брокери и недобросъвестни фирми.

Данните към днешна дата показват, че популярността на Регистъра нараства и вече има регистрирани общо 316 профила на юридически и физически лица. Справка в Google Анализ показва, че от 11 май до 29 юни 2021г. посещаемостта в Регистъра се е увеличила двойно. Интересен факт е, че Регистърът е платформа, към която се обръщат потребители не само от България, но и други европейски страни като Великобритания и Германия. Интересът за закупуване на имот от българи живеещи в чужбина, както и от чужденци, бележи ръст от началото на годината. Такъв тип регистри съществуват в повечето европейски държави и не е изненада, че чужди граждани търсят информация за легитимността на компанията, която са избрали за свой посредник. Справката в Регистъра е напълно безплатна за гражданите.

В рекламната кампания за популяризирането на Регистъра ни подкрепиха 19 медии и организации. Благодарим на: БНР; Imot BG; Profit BG;В-к Строител; Domaza BG; Моите пари; Бургаснюз; ЗЕ; Ден нюз Търговско-промишлена палата - Стара Загора; B2B Media; Строителство Имоти; В-к Марица; Национална бизнес поща; общинско радио велико Търново; Медузата; Ситибилд и Economy.bg.

Професионалният Регистър на агенциите, брокерите и агентите на недвижими имоти е достъпен на: www.publicregister.bg

Допълнителна информация

Проектът Професионален регистър на агенциите, брокерите и агентите на недвижими имоти е поредна стъпка в работата на Национално сдружение Недвижими имоти (НСНИ) в посока по-висока степен на прозрачност на пазара и защита интересите на българските граждани.

НСНИ е първото и най-голямо сдружение на агенции за недвижими имоти в страната. Ние обединяваме близо 300 компании, в които работят над 2500 професионалисти, притежаващи повече от 60% пазарен дял от сделките с имоти у нас. Сдружението е утвърдено като водеща организация в сектора, която работи за неговото регламентиране, популяризиране и изграждане на заслужен имидж. В редиците ни присъстват най- изявените лица и най-авторитетните агенции в бранша.

За своите 29 години съществуване организацията създаде важни сътрудничества с държавни институции, бизнеси и други неправителствени организации и изгради репутация на надежден и значим партньор. Ежегодно НСНИ се включва в инициативи, засягащи политиките и институционалните норми, свързани с недвижимите имоти, провежда десетки информационни събития, семинари, професионални обучения, включва се в национални и международни конференции, форуми и други.

Сдружението е авторитетен член на международните организации FIABCI, CEPI, CEREAN, NAR, the International Ethical Standard Coalition, както и на БТПП и КРИБ. Партньор е с водещи университети в страната - УНСС, УАСГ, Икономически университет - Варна, Американски университет в България, професионалните гимназии по строителство и геодезия в София и Варна.

Още новини