Начало Новини Предстоящо Регионалната информационна среща по програма ДОМИНО 2

Регионалната информационна среща по програма ДОМИНО 2

Предстоящо

На 24 април 2024 г. от 11.00 часа в Областна администрация Стара Загора ще се проведе Регионалната информационна среща – консултация за подготовката на програма ДОМИНО 2 за дуално обучение по Швейцарско-българската програма за сътрудничество. На нея са поканени заинтересовани представители на бизнеса в областта, на общини, представители на постоянната комисия по заетост при областния съвет за развитие и на училищата, предлагащи професионално образование.

Министерството на образованието и науката разработва програма ДОМИНО 2 за подкрепа на дуалното обучение със срок на изпълнение 2024 - 2028 г. в контекста на втория принос на Конфедерация Швейцария към системата на професионалното образование в България. Опитът в провеждането на дуалното обучение в България от 2015 г. насам доказа необходимостта от по-активно включване на всички заинтересовани страни на национално, регионално и местно ниво, което ще бъдат подкрепени с Дейности по програма ДОМИНО 2.

Поради необходимостта от предварително запознаване с потенциала и приоритетите на програмата е наложително да бъде проведен консултативен процес със заинтересованите страни, който МОН е възложил на г-н Васил Радойновски, ръководител на секретариата на Българо-швейцарската търговска камара.

Опитът в провеждането на дуалното обучение в България от 2015 г. насам доказа необходимостта от по-активно включване на всички заинтересовани страни на национално, регионално и местно ниво, което ще бъдат подкрепени с Дейности по програма ДОМИНО 2.

Необходимо е да се потвърди участието на желаещите да присъстват на срещата в срок до 22.04.2024 г. на телефон 042/613 207 или на ел. поща: VHadzhiyska@sz.government.bg. Лице за контакт: Венета Хаджийска – главен експерт РРРП.

Търговско-промишлена палата - Стара Загора беше активен партньор на ДОМИНО 1 и сега подкрепя програмата ДОМИНО 2. 

Още новини