Начало Новини Актуално Регионална здравна инспекция - Стара Загора, считано от 30 януари, обявява грипна епидемии в област Стара Загора.

Регионална здравна инспекция - Стара Загора, считано от 30 януари, обявява грипна епидемии в област Стара Загора.

Актуално

грипРегионална здравна инспекция - Стара Загора, считано от 30 януари, обявява грипна епидемии в област Стара Загора. Решението е заради продължаващото интензивно увеличаване на заболелите от грип и от остри респираторни заболявания през последните дни и запазващата се тенденция за достигане на епидемични стойности.

Решението на РЗИ - Стара Загора е свързано и с доказаните положителни проби на грипни щамове, взети от хора с вирусни инфекции. Засегнати са възрастовите трупи до 63 години.

С цел прекъсване на епидемичната верига в условията на грипна епидемия и ограничаване на заболяемостта от остри респираторни заболявания и грип сред учениците, се предлага прекратяване на учебните занятия в област Стара Загора за периода 30 януари - 7 февруари 2020 г.

РЗИ - Стара Загора препоръчва на:

Лечебните заведения за болнични помощ:

 • Преустановяване на свижданията
 • Спазване на строг противоепидемичен режим
 • Готовност за разкриване на допълнителен леглови фонд за лечение на болните от грип и усложненията му
 • Преустановяване на плановата оперативна работа в отделенията с хирургичен профил
 • Осигуряване ни маски за персонала.

Лечебните заведения за извънболнична помощ

 • Стриктно спазване на привилата за противоепидемичен режим на работа в лечебното заведение
 • При възможност разделяне на потоците - фебрилно болните от другите болни и при възможност създаване на противогрипен кабинет
 • Да се провежда правилна диференциална диагноза ни случаите е клиника на ОРЗ и своевременно включване на антивирусни терапия
 • Осъществяване на медицинската помощ по домовете за фебрилно болните
 • Носене на маски от персонала.

Общопрактикуващите лекари

 • Осъществяване на медицинската помощ по домовете за фебрилно болните, като се използват освен часовете за визити, и часовете за детска и женска консултация
 • Носене ма маски от персонала
 • Прекратяване на работата на женските и детски консултации
 • Преустановяване на провеждането на плановите профилактични имунизации и реимунизации
 • Провеждане на правилна диференциална диагноза на случаите с клиника на ОРЗ и своевременно включване на антивирусни терапия.

За детски и учебни заведения

 • Задължително провеждане на ефективен ежедневен филтър в детските заведения
 • Недопускане на болни деца в детските заведения, както и провеждане на лечението им в тях
 • Недопускане в училищата на болни ученици от грип и ОРЗ
 • Създаване на организация за контрол, относно спазването на необходимия дезинфекционен и противоепидемичен режим, както и спазване на висока лична хигиена
 • Извършване на често проветряване на помещенията. Осигуряване на достатъчно количество дезинфекционни и миещи препарати
 • Недопускане на болни от ОРЗ и грип от персонала на учебни и детски заведения.

Регионална здравна инспекция - Стара Загора препоръчва на населението:

 • Ограничаване на социалните контакти и избягване на събирането на много хора в затворени пространства
  Болните с висока температура и други признаци на грип да не провеждат самолечение
  При наличие на симптоми за грип да посещават личните си лекари и да не ходят болни на работа.

Това е въпрос на лична отговорност към себе си и към другите, тъй като най-добрата предпазна мярка е ограничаване контактите с болни хора, особено тези с хронични заболявания, бременни жени и деца. РЗИ - Стара Загора продължава ежедневно да извършва активен надзор над заболяемостта от грип и остри респираторни заболявания.

Още новини