Начало Новини Актуално Регионална среща От наука към иновации по Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж 2014 - 2020

Регионална среща От наука към иновации по Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж 2014 - 2020

Актуално

29 ноември 2022 г., хотел Калиста, Старозагорски минерални бани

Работната среща се организира от Изпълнителна агенция Програма за образование - Управляващ орган на Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж (ОП НОИР) 2014-2020 и е насочена към Центровете за върхови постижения и Центровете за компетентност, финансирани по ПО1 по ОП НОИР 2014 -2020, и бизнеса и общините от региона. Срещата има за цел да стимулира контактите и изграждането на партньорства между ЦВП и ЦК от една страна и бизнеса от друга.

Срещата ще бъде открита с обща сесия, на която ще бъде представен накратко напредъкът по изграждането на центровете и възможностите за сътрудничество с бизнеса. Научната експертиза и възможностите за приложни изследвания на всеки от центровете ще бъдат представени на три паралелни сесии, групирани по отделните тематични области на ИСИС: Информатика и ИКТ и Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии, Мехатроника и чисти технологии, и Индустрия за здравословен живот и биотехнологии. През втората част на паралелните сесии участниците от бизнеса и общините ще имат възможност да представят техни проблеми, които могат да бъдат решени в сътрудничество с центровете. На заключителната обща сесия ще бъдат обобщени резултатите от паралелните сесии, обсъжданите проблеми и набелязаните възможности за сътрудничество.

До 25 ноември 2022 г. всеки желаещ да вземе участие в Регионалната среща „От наука към иновации“ ще може да направи своята регистрация на този линк.

Участници:

  • Центровете за върхови постижения и Центровете за компетентност, финансирани по ПО1 по ОП НОИР 2014 -2020;
  • Бизнесът от региона;
  • Социални партньори;
  • Браншови организации;
  • Бизнес организации;
  • Общини от региона;
  • Представители на държавни институции;
  • Областният информационен център.

Документи за сваляне

Още новини