Начало Новини Актуално Регионална мрежа за сътрудничество в Югозападния регион ще противодейства на неформалната икономика

Регионална мрежа за сътрудничество в Югозападния регион ще противодейства на неформалната икономика

Актуално
Регионална мрежа

В София беше учредена Регионална мрежа за сътрудничество за ограничаване проявите на неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения. В дискусията участваха работодатели и представители на институции от Югозападния регион. Учредителната срещата бе част от програмата на проект Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й.

Той се изпълняв от Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

В дискусияjd се определиха два основни нюанса на сивото в икономиката, които имат за основна причина вече остарелите текстове в законодателството, които не отчитат големината на фирмите и са правени в други обществени и политически условия. Дойдохме на тази дискусия да научим начини за преодоляване слабостите в проявите на неформална икономика и се надяваме чрез такива мрежи да се реализират предложенията за законодателни промени, които да допринесат за обединяване интересите на отделните браншове, които са в рамките на БТПП, казаха работодатели.

Като пример беше дадена досегашната работа на Националния съюз на градинарите, който се сблъсква с ограничения при наемането на здрави хора, които в момента се водят безработни и така способстват за развитие прояви на скрита (сива) икономика.

Иван Нейков, който водеше дискусията, напомни, че от 15 познати в страните от ЕС начини за заплащане на наемния труд, в България се познават и използват само 2. Почасовото заплащане, което позволява развитие на мобилността на работната сила и търпимостта към редица общоприети практики в отчитането на труда и болничните, особено в малките и средни фирми, трябва да бъдат модернизирани.

Председателят на Балканския институт по труда и социалната политика и бивш социален министър Иван Нейков посочи, че бизнесът продължава да свива работни места, продължава и замразяването на доходите. Според него, последните осем години има непрекъснато намаляване на осигуровките с цел да се подкрепи бизнесът, за да създаде той работни места, но това е довело до огромен дефицит в НОИ и много висока безработица.

В дискусията представител на НАП представи пътища за излизане на светло на обороти и данъчни резултати, които дават оптимистични очаквания.

Още новини