Начало Новини Актуално Регионална екоплатформа Стара Загора ще привлича финансиране по екопроекти

Регионална екоплатформа Стара Загора ще привлича финансиране по екопроекти

Актуално
Стара Загора

Регионална екоплатформа Стара Загора проведе втора редовна сесия в конферентната зала на Областна управа. Тя обединява потенциала на различни институции, организации, представители на бизнеса, експерти и учени от Тракийски университет, чиито приоритет е решаване на екологичните проблеми на региона.

Както вече Икономически портал на регион Стара Загора съобщи, усилията на Търговско-промишлена палата – Стара Загора, Гражданско обединение – Стара Загора и други организации и институции в региона, в целенасочената им работа по проблемите на екологията, енергийната ефективност и опазване на околната среда, доведоха до приемането на Старозагорска област в Европейската Мрежата на европейските клъстери и региони за екоиновации и инвестиции в екологията ECREIN.

По време на втората сесия беше направен отчет на работата от юни 2010 г. до сега. Сред водещите задачи пред Регионалната екоплатформа са устойчиво подобряване на качествата на атмосфернция въздух, управлението на битовите отпадъци, осигуряване на възможности за рециклиране и оползотворяване на пласмасови и каучукови изделия. Тяхното нерегламентирано изгоряне води до замърсяване на атмосферата. За да се избегне това, се търсят начини за мотивиране на хората да предават отпадъците. Регионалната екофлатформа ще работи и за привличане на финансов ресурс за реализиране на различни екоинициативи и проекти, съобщи Олег Стоилов - председател на Търговско-промишлена палата - Стара Загора и координатор на Регионалната екоплатформа.
Тони Куцаров от Екоцентър - Стара Загора съобщи, че от военния полигон Змейово, с помощта на екипа от Тракийски университет, който работи по Проект за мониторинг върху околната среда по Норвежка програма за сътрудничество, са взети всички необходими проби - от почви, въздух, вода, растения и животни. Налице е добро взаимодействие с Министерство на отбраната, което е стартирало процедура по сертифициране на военно-изпитателния полигон по ISO 14001:2004 – Системи за управление на околната среда.
Екоплатформата работи и по създаване на условия за оползотворяването на утайките от пречистватели съоръжения на промишлени предприятия и от селскостопански ферми, като целта е суровината да се използва отново в аграрния сектро.

Сред набелязаните приоритети е и изграждане на Система за управление на шума, основно от автомобилния трафик. В тази посока ще се търсят възможности за въвеждане на специални мантинели, които да намаляват вредното въздействие от шума, каза Николай Шопов - председател на Постоянната комисия по здравеопазване и екология в Общински съвет - Стара Загора.
Красимира Соколова, координатор на проект Ecrein, представи пред участниците в сесията изработения сайт по проекта - www.ecocenter-starazagora.org/ecrein/.
Зам.-областния управител на Стара Загора Галина Стоянова откри форума и подчерта цялостната подкрепа на областна управа в реализирането на всички инициативи, насочени към подобряването на околната среда в региона.

ecrein ecrein ecrein ecrein ecrein ecrein ecrein ecrein


Повече за инициативата:
Мрежата на европейските клъстери и региони за екоиновации и инвестиции в екологията ECREIN е създадена през 2006 година от европейските региони Рон Алп и Ил дьо Франс (Франция), Андалусия (Испания), Баден Вюртенберг (Германия), Ломбардия (Италия), Малополска (Полша), а през 2010 г. към нея се присъединяват още 7 региона - Упсала (Швеция), Уест Мидланд (Англия), Намюр (Белгия), Галисия (Испания), Букурещ (Румъния), и Стара Загора (България). Асоциация на Европейските региони в Страсбург осигурява контактите и популяризирането на дейността на мрежата ECREIN сред своите 250 членуващи региони в 33 страни. Дейността на мрежата е подкрепена от INTERREG IVC - програма на Европейския съюз, подпомагаща развитието на регионите чрез междурегионално сътрудничество и обмен на опит с цел разработване на ефективни политики, стопанска модернизация и повишаване на конкурентоспособността на европейската икономика.

Още новини