Начало Новини Актуално Референдумите в Шипка и село Яворово ще се проведат на 23 октомври

Референдумите в Шипка и село Яворово ще се проведат на 23 октомври

Актуално

Стара ЗагораРеферендумите в град Шипка и село Яворово ще се проведат на 23 октомври 2010 г., съгласно заповедите на областния управител на област Стара Загора Йордан Николов. На 23 октомври 2010 г. жителите на град Шипка ще участват в местен референдум и ще отговарят на въпроса: Съгласни ли сте град Шипка да се отдели в нова самостоятелна община?, съобщиха от пресцентъра на областна администрация.

Със заповедта на Николов от 7 септември  2010 г. се задължава общинският съвет на Казанлък да утвърди образците от книжата за насрочения референдум и да одобри разходите за организирането и финансирането му от общинския бюджет. Кметът на община Казанлък Стефан Дамянов се задължава да извърши организационно-техническата подготовка на референдума, заедно с общинската администрация.
Съгласно друга заповед на областния управител на 23 октомври 2010 г. е насрочен местен референдум за жителите на с. Яворово, община Чирпан. Те ще трябва да отговорят на въпроса: Съгласни ли сте с. Яворово да се отдели от Община Чирпан и да се присъедини към Община Стара Загора?.
Общинският съвет в Чирпан се задължава на първото си заседание, след датата на получаване на заповедта на областния управител, да утвърди образците от книжата за референдума и да одобри разходите за организирането и финансирането му от общинския бюджет. Заповедта предвижда  кметът на Община Чирпан, подпомаган от общинската администрация, да извърши организационно-техническата подготовка.
Заповедта на областния управител е въз основа на постъпило искане от инициативен комитет, придружено от подписка от избирателите в Яворово, с аргументирано становище на кмета на населеното място и становищата на общинските съвети в Стара Загора и Чирпан.
Николов е счел, че са налице изискваните от закона предпоставки за насрочване на местен референдум за жителите на село Яворово, община Чирпан. Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – Стара Загора в 14-дневен срок от получаването й.

Още новини