Начало Новини Актуално Референдумът за отделянето на град Шипка като самостоятелна община ще бъде на 6 ноември 2010 г.

Референдумът за отделянето на град Шипка като самостоятелна община ще бъде на 6 ноември 2010 г.

Актуално
Стара Загора

Референдумът за отделянето на град Шипка като самостоятелна община остава на 6 ноември 2010 г., въпреки нежеланието на общинските съветници в Казанлък да вземат решение, разпореди със заповеди областният управител на Стара Загора, съобщиха от пресцентъра на областна администрация. Жителите на Шипка ще отговорят на въпроса: „Съгласни ли сте град Шипка да се отдели в нова самостоятелна община?”.

Със заповедите се утвърждават образци от  книжата за провеждането на референдума и се одобряват разходите за организирането и финансирането му, като по предложение на кмета на община Казанлък Стефан Дамянов, същите следва да се осигурят от перото „Разходи за местни дейности” в бюджет - 2010 г. на община Казанлък.
Докладът на Дамянов, с който е предложил за одобрение разходите за организирането и финансирането от общинския бюджет на местен референдум в гр. Шипка, както и утвърждаването на образци на книжата, е бил включен в дневния ред на заседанието на общинския съвет от 28 септември 2010 г. За пореден път общинските съветници от Казанлък не изпълняват от една страна законово регламентираните си задължения, а от друга – влязъл в сила съдебен акт, пише в мотивите на областния управител.
На тази база Николов утвърждава образци на книжата и одобрява разходите за провеждането на референдума. Конституцията на Република България прокламира правото на гражданите да участват в управлението на общината чрез избраните от тях органи и непосредствено чрез референдум, и общо събрание на населението, пише в заповедта си Йордан Николов.
Със свое писмо областният управител уведоми Централната избирателна комисия за местни избори и Общинската избирателна комисия – Казанлък за насрочването на предстоящия референдум.

 

* * *

Със заповед № РД-09-725 от 18.10.2010г. на областния управител на област Стара Загора Йордан Николов се изменя заповедта му, с която беше определен 23 октомври 2010г. за дата на провеждането на местен референдум за жителите на град Шипка, които да отговорят на въпроса: „Съгласни ли сте град Шипка да се отдели в нова самостоятелна община?”.  Вместо нея е определена датата 6 ноември 2010 г. за провеждане на допитването.

Неприемането на  решение от страна на Общински съвет – Казанлък, с което да бъдат одобрени разходите за организирането и финансирането от общинския бюджет на местен референдум в гр. Шипка, по приложена от кмета на общината план-сметка и  утвърждаване на образците от изборните книжа, доведе до необходимостта датата за произвеждане на местния референдум да бъде удължена до максималния срок, който Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление позволява, за да бъдат спазените другите срокове, които са от съществено значение за упражняване на конституционните права на гласоподавателите.

Още новини