Начало Новини Актуално Референдумът в Шипка отива на съд. Общинският съвет на Казанлък обжалва решението

Референдумът в Шипка отива на съд. Общинският съвет на Казанлък обжалва решението

Актуално
референдум Шипка

В частна жалба до старозагорския Административен съд 21 общински съветници заявяват, че са срещу решението на Общинската избирателна комисия в Казанлък за обявяване на резултатите от проведения местен референдум в град Шипка.

Според местните старейшини, нарушен е Законът за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, съгласно който местен референдум се произвежда по предложение на Инициативен комитет с подписите на не по-малко от една двадесета от гражданите с избирателни права. В Общинския съвет не е внасяна такава подписка, категорични са старейшините. Внесената там подписка е по реда на отменения Закон за допитване до народа преди приемането и обнародването на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.

„Считаме, че с провеждането на местния референдум на 6 ноември 2010 г. са нарушени текстовете на чл. 30, ал. 4 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, според който Общинският съвет определя дата за произвеждане на референдума не по-рано от 45 дни. Тъй като проведеният на 6 ноември 2010 г. местен референдум е насрочен със заповед на областния управител, то той също е трябвало да спази този 45-дневен срок, а от 18 октомври 2010 г. до 6 ноември 2010 г. очевидно срокът не е спазен“, категорични са в жалбата си съветниците. Според тях, не е спазен и срокът по чл. 34 от същия закон,който гласи: „Информационната кампания започва 30 дни преди датата на произвеждане на референдума и приключва 24 часа преди него”. Заповедта на областния управител е от 18 октомври 2010 г., а до 6 ноември 2010 г. няма необходимите 30 дни.

Според жалващите се, не е спазен и Законът за административно-териториалното устройство на Република България, съгласно който едно от условията за създаване на нова община е наличие на население над 6000 души. В град Шипка живеят 2000  души. Затова казанлъшките законодатели молят да бъдат призовани в съда и след като той се увери в доказаността на твърденията им, да постанови решение, с което на основание чл. 42 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление да обяви резултатите от проведения на 6 ноември местен референдум в Шипка за незаконосъобразни.

Информация: вестник Новината

Още новини