Начало Новини Актуално Ready2Net - проектна инициатива на Търговско-промишлена палата - Враца в помощ на експортно ориентирани компании

Ready2Net - проектна инициатива на Търговско-промишлена палата - Враца в помощ на експортно ориентирани компании

Актуално

EENИнициативата е пилотен проект, който има за цел да подпомогне МСП да развият, разширят или подобрят международния си бизнес обмен чрез създаване на мрежи за партньорства в бизнеса и експорта с други МСП, насочени към увеличаване възможностите за излизане на чужди пазари за износ. Проектът изпълняваме с международен консорциум, от 5 бизнес - организации от Италия, Испания, Полша, Латвия и България с водещ партньор InnovhubSSI srl – Италия.

Поканата за кандидатстване по проекта е вече отворена.

 Проектът Ready2Net има за цел да създаде 10 мрежи от партньорства на МСП за износ в следните сектори и подсектори:

1.      Текстил: копринени, полиестерни и вискозни тъкани; памучни тъкани; кожа
2.      Текстилни машини: машини, компоненти за тях и процеси при обработката на копринени, полиестерни и вискозни тъкани; памучни тъкани; кожа
3.      Индустрия 4.0: роботика, мехатроника, промишлени сензори, Интернет на нещата (IoT), 3D печат, Изкуствен интелект (AI), увеличена реалност, предсказуема поддръжка
4.      Храни: биологични и висококачествени хранителни продукти
5.      Интериорен дизайн: включително дизайнери и производители на мебели и интериор за бита
6.      Биоикономика: интелигентна зелена икономика, опаковки, изделия от рециклирани продукти

Всяка мрежа за износ ще се състои от минимум 4 и максимум 8 МСП, идващи от поне 3 различни държави от ЕС.

Мрежите за износ могат да бъдат оформени по следните два модела: допълващ се вертикален модел (за сектори 1, 2 и 3) и традиционен модел (за сектори 4, 5 и 6). Мрежите за текстил и текстилни машини ще действат по допълващия се модел, при който

компаниите покриват всички стъпки на производствената верига и по този начин обслужват всички видове клиенти.

Търговско-промишлена Палата Враца кани всички потенциални участници да се регистрират в платформата. Поканата е отворена за МСП от всички гореспоменати сектори.

Правилата на проекта не изключват създаване на мрежи от предприятия, които вече си сътрудничат и работят съвместно.

Участието е проект Ready2Net е безплатно. Всяка Мрежа за износ ще получи 100% финансова подкрепа в размер на максимум 25 000 евро, за покриване на допустимите разходи, свързани с изпълнение на нейните дейности.

Участващите МСП ще се възползват от:

  • Създаване на коопериране в мрежа за износ, която ще засили капацитета за износ на всяко МСП участващо в нея;
  • Двудневна обучителна програма в Милано, която ще се фокусира върху процеса на интернационализация;
  • Дистанционно обучение за разработване и финализиране на плана за действие на мрежата, включително и бюджет. Планът за действие ще определи стратегията за интернационализация за износ на максимум 2 чуждестранни пазара;
  •         Осъществяване на дейностите по интернационализация, установени в плана за действие като:
  •         Създаване на общ бранд
  •         Участие в конференции, брокерски събития, международни изложения
  •         Търсене на партньори
  •         Наемане на експерти (мениджър за износ, технически експерти)
  •         Абонамент за съответните платформи за електронна търговия
  •         Разработване на общи проекти за увеличаване на продажбите и/или международната видимост.

РАБОТНИЯТ ЕЗИК НА ПРОЕКТА Е АНГЛИЙСКИ

Процесът по кандидатстване се състои от 3 стъпки:

1.      МСП кандидатства индивидуално, чрез уебсайта на проектаwww.ready2net.eu -бутона APPLYNOW, попълва онлайн формуляра и прилага необходимите допълнителни документи. Получаване на отговор - до 10 дни.
2.      След одобрение, МСП завършва онлайн профила си и изразява интерес/избира други одобрени предприятия за партньорство и сформиране на мрежа.
3.      Сформираната мрежа подава своето проектно предложение за одобрение. При одобрение на мрежата (до 10 дни след подаване на предложението) следва подписване на договори с участниците.

Срокът за индивидуално кандидатстване на МСП е 15.09.2019 г.

За повече информация, моля посетете уебсайта на проекта www.ready2net.eu. Там ще намерите и Поканата за кандидатстване с детайлна информация относно проекта и неговите фази.

За контакт:

Търговско-промишлена Палата Враца

Венцислава Страхилова и Светлана Борисова

Тел: +359 92 66 02 73 / +359 92 66 02 71

E-mail: ccivr.ready2net@gmail.com

Още новини