Начало Новини Актуално Разяснителна кампания за биопроизводството ще информира фермерите как да кандидатстват за пари

Разяснителна кампания за биопроизводството ще информира фермерите как да кандидатстват за пари

Актуално
биопроизводството био земеделие орехиБиопроизводството у нас се увеличава и в това отношение ние имаме добри успехи, но като процентно усвояване на парите по мярката не се справяме много добре. В тази област използването на евросредствата е много слабо и изоставаме спрямо останалите страни в ЕС. От Министерствато на земеделието и храните са решени да не се допуска това да продължава.

Още миналата година предприехме мерки за изменение на програмата. Така бяха увеличени компенсаторните плащания. До края на годината се очаква да бъдат одобрени от ЕК и други изменения, които ще спомогнат за развитие на биоземеделието. В момента се прехвърлят средства към сектора на биологично производство за вече активно работещи производители на такава продукция.

Друг основен проблем за производителите в сектора се оказа информирането. Те не знаят какво трябва да направят, когато кандидатстват по програмата. А е необходимо да очертават площите си, независимо дали кандидатстват за директни плащания или за агроекология. Тези неща явно трябва да бъдат разяснени и затова ние ще направим всичко възможно хората да разберат как се кандидатства по мерките. За това могат да ни помогнат и сдруженията на тези производители, които са проводникът за връзка с тях.

Незабавни и неотложни проблеми за решаване в момента нямаме. Имаме неща, които трябва да направим в скоро време по разясняването за кандидатите. Защото е очевидно, че някои проблеми не са проблеми, когато се обяснят добре на хората и те няма да ги допуснат повече. Но имаме да поправим някои неща по прилагане на мярката. Има проблем с изпращането на уведомителните писма навреме.

Производителите призоваха МЗХ да помисли за електронния начин на комуникация с бенефициентите. Не бива да забравяме и контролиращите лица в процеса на биологичното производство, които са част от цялата технология и те издават накрая сертификата, че това отговаря на критериите за биоземеделие.

Мярка 214 стартира в прекалено много направления, което обърка хората с многото документация и неясноти, какво трябва да се напише, за да се кандидатства. Заради това оформяне на документи част от хората не могат да си гледат достатъчно добре земята и затова аз ги разбирам донякъде. Всъщност това е и майсторлъкът – трябва да се намери баланс – няма как да получаваш подпомагане по Програмата за развитие на селските райони, без да си положил максимални усилия. А в това се включва и административната работа. От друга страна, ние не трябва да забравяме, че земеделските производители имат повече работа на полето и ще им създаваме улеснения там, където може. Някои от правилата обаче не може да бъдат променени и се опитваме да намерим начин как те да не създават проблеми за фермерите. Най-важното е те да поддържат на 100% площите, които са заявили, и да осигурят тези земи да се използват през следващите 5 години. Не бива в средата на периода тези хора да се окаже, че не разполагат с цялата заявена площ по една или друга причина, защото тогава ще трябва да връщат пари. Изключение се прави само с до 10% намаление на площите, но не трябва всички това да търсят, а да обработват първоначално обявените земи, казват от МЗХ.

Земеделците не бива да се притесняват от очертаването на площите, а ясно трябва да знаят, че се очертава това, което наистина се работи. Те това го знаят най-добре, а общинските служби за земеделие само подпомагат при очертаването на картата.

Направихме и преизчисление на всички компенсаторни плащания по ос 2. Това включва освен екоземеделието и средства за необлагодетелстваните райони. За първи път се стартира и мярка Натура. За момента по мярката агроекология процентът на усвояване на евросредствата е около 1%, а по цялата ос 2 е 8%. Почти изцяло обаче сме подпомогнали всичките подадени документи за биопроизводство през 2010 г. Това са близо 20 хил. декара земи. Усилията ни са насочени към увеличаване на тези производители у нас. Има възможност условията за развитие на биоземеделието у нас да бъдат променени изцяло. Идеята е да може средствата по мярката да бъдат усвоявани в по-голяма степен. В момента земеделското министерство работи по промените и това дава своите резултати. Не е добре една такава истинска зелена мярка да не върви, въпреки че по нея има много средства, коментират от министерството.

 

Още новини