Начало Новини Актуално Развъждането на местните породи се финансира от Европейския съюз

Развъждането на местните породи се финансира от Европейския съюз

Актуално
финансиране местни породи

Мария Боева е старозагорка. Родена е на 17 април. Завършва Професионалната гимназия по ветеринарна медицина, а след това и зооинженерство в Тракийския университет. В Регионалната дирекция по селекция и репродукция работи от 1992 г., а от 2003 г. е неин директор.

Майка е на син и дъщеря. Обича да спортува - най-често я изкушават фитнес и тенис на корт.

 

- Г-жо Боева, каква е дейността на вашата дирекция?

- Регионална дирекция по селекция и репродукция в животновъдството осъществява своята дейност в областите Стара Загора, Хасково и Кърджали. Тя е подразделение на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ). Провеждаме държавната политика в областта на селекцията и репродукцията на територията на трите области, подпомагайки работата на министъра на земеделието и храните по отношение на държавната политика в областта на развъдната дейност, управлението и СЪХРАНЯВАНЕТО НА ГЕНЕТИЧНИТЕ РЕСУРСИ В ТЕЗИ ТРИ ОБЛАСТИ. Дирекцията осъществява контрол върху развъдната дейност и дейността на развъдните организации.

- Има ли уникални породи в нашия регион?
- Стара Загора е седалище на развъдните организации за уникалната Старозагорска порода овца и на породата Ил дьо франс. Недалеч - в Тополовград, се среща също уникална местна Сакарска порода, която още няма развъдна организация, но се прави нужното такава да бъде създадена. ТАЗИ ПОРОДА СЕ РАЗВЪЖДА И В ЗМЕЙОВО от фермера Мирослав Маринов, работещ по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.
В региона на дирекцията е една от най-големите биволовъдни ферми на изп. директор на Асоциацията на биволовъдите у нас Мария Степанчева.
Не е тайна, че един от водещите развъдчици на елитни племенни коне в региона е настоящият областен управител на Старозагорска област Йордан Николов. ОПАЗЕНА Е И ПОРОДАТА ЧЕРВЕНА СТАРОЗАГОРСКА КОКОШКА.

Стара Загора е център на Международната организация Каракачанското куче, която има лиценз за развъдна дейност. Такъв лиценз за развъждане на породата има и Сдружение Български киноложки клуб за Българско овчарско куче. Едно такова кученце подари миналата седмица българският премиер Бойко Борисов на руския си колега Владимир Путин.Ние насърчаваме фермерите да се сдружават и да създават развъдни организации, особено за такива уникални местни породи, защото ЕС дава не просто шанс, а и сериозни средства за опазването им. Например помощта при говедата от застрашени от изчезване породи е 200 ЕВРО ГОДИШНО ЗА ВСЯКА ГЛАВА ДОБИТЪК. Развъдните организации се създават за съхраняване и/или усъвършенстване на породи, линии и хибриди селскостопански животни, защита и контрол на произхода й автентичността на животните и произвежданите от тях продукти. Учредяват се въз основа на свободна инициатива на физически и юридически лица за извършване на развъдна дейност по породи, линии или хибриди животни. Развъдната организация извършва развъдна дейност с животни от един вид, собственост на нейните членове. Тя МОЖЕ ДА СЕ СДРУЖАВА С ДРУГИ РАЗВЪДНИ ОРГАНИЗАЦИИ, които извършват развъдна дейност със същия вид животни.

В Старозагорска, Хасковска и Кърджалийска област имат представителство 8 развъдни организации за говеда и биволи, 10 - овцевъдни, 3 за породи свине, 1 коневъдна и 1 пчеларска, и 1 развъдна организация за птици. Това означава, че районът е един от най-важните за опазване на местните породи на Балканите.
В момента РД СРЖ - Стара Загора започна съвместно с развъдните организации в трите области изработването и поддържането на РЕГИСТЪР НА МЪЖКИТЕ РАЗПЛОДНИ ЖИВОТНИ И РЕГИСТЪР НА РАЗВЪДНИТЕ СТАДА от националния генофонд, който ежегодно се актуализира по предложение на развъдните организации.

- Как се осъществява заплождането на селскостопанските животни?

- Регионална дирекция по селекция и репродукция в животновъдството извършва продажба на замразен семенен материал за нуждите на изкуственото осеменяване на селскостопанските животни от
ЕЛИТНИ БИЦИ - СВЕТОВНА И БЪЛГАРСКА СЕЛЕКЦИЯ Разполага и със замразен семенен материал от нашите български породи - Българско Родопско говедо, Късорого Родопско говедо и др.

Изключителна гордост за нас е, че на провеждащото се ежегодно Национално изложение по животновъдство в Сливен, където се представят елитни племенни животни и се сверяват часовниците с европейските ни партньори в областта на селекцията и репродукцията, от региона на Стара Загора, Хасково и Кърджали бяха наградени много животни като призьори в породата си в т.ч. ЗАПЛОДЕНИ ЮНИЦИ ОТ ПОРОДАТА РЕДХОЛЩАЙН И БЪЛГАРСКО ЧЕРНОШАРЕНО ГОВЕДО НА АСКЕНТ ЕООД И ТРАКИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ аборигенни животни от Българскосиво говедо и Родопско късорого говедо на Благовеста Василева и Николай Василев от с. Горно поле, Маджаровска община, Петко Петков от Тополовград с агнета от Сакарска порода, Студио-С с агнета Ил дьо Франс, Димитър Янев от с. Подкрепа с агнета Мутон Шароле, ТрУ с агнета ЧПхСуфолк, Станимир Димитров от с. Горно Ботево с шилета Старозагорска порода, собственици на каракачански кучета, развъдчици на свине, птици и много др.

ИАСРЖ, част от която е дирекцията в Стара Загора, провежда ежегодна церемония в София по награждаване на специалисти в зооинженерния бранш. Призът Зооинженер-пред-приемач за 2009 г. беше присъден на зооинж. Кольо Колев от нашия град, собственик на Зоохранин-вест. Предстои да видим КОЙ ЩЕ ГРАБНЕ ТАЗИ ГОДИНА НАЦИОНАЛНИЯ ПРИЗ на 22декември от 11 часа в залата на ИАСРЖ в столицата.
Искам да поканя всички фермери, развъдчици на елитни стада животни, зооинженери, научни работници в животновъдния бранш, представители на развъдни организации, да представят номинациите си за региона на Стара Загора, Хасково и Кърджали на e-mail: rdsrg-sz@mbox.contact.bg.

Интервю: вестник Национална бизнес поща

Още новини