Начало Новини Актуално Размерът на здравноосигурителната вноска остава 8%

Размерът на здравноосигурителната вноска остава 8%

Актуално

Здравноосигурителна вноскаЗдравноосигурителната вноска през 2013 г. остава в размер на 8%. Това решиха депутатите при обсъждане на бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за следващата година. Бюджетът на НЗОК за 2013 г. по приходите и трансферите е на обща сума 2 710 276 хил. лева.

През 2012 година разпределението между осигуряващия и осигурения е в съотношение 60:40 или 3,2% са за сметка на осигуреното лице и 4,8% се дължат от осигуряващия. Здравноосигурителната вноска на самоосигуряващите се лица е изцяло за тяхна сметка и в размер на 8%.

Бюджетът на Националната здравноосигурителна каса за 2013 г. предвижда за здравноосигурителни плащания за първична извънболнична медицинска помощ да бъдат отделени 176 млн. лева, а за здравноосигурителни плащания за специализирана извънболнична медицинска помощ са отделени 178 млн. лева. Дентална помощ ще се финансира през 2013 г. със 106,5 млн. лева; за медико-диагностична дейност - с 71,5 млн. лева, а за лекарствени продукти се отделят 534 млн. лева. 70 млн. лева ще се дадат за медицински изделия и 1 189 511 000 лева за болнична медицинска помощ.

Предвижда се резервът, включително за непредвидени и неотложни разходи, да е 269 033 000 лв.

Опозицията предложи увеличение на приходната и разходната част на Бюджета на НЗОК за следващата година, което обаче беше отхвърлено от мнозинството.

Правителството предлага трансферите от Министерството на здравеопазването за здравнонеосигурени лица да включват: дейности по амбулаторно проследяване на болни с психични заболявания; дейности по амбулаторно проследяване на болни с кожно-венерически заболявания; интензивно лечение; един профилактичен преглед и изследвания за всички здравно неосигурени жени, независимо от начина на родоразрешение.

Още новини