Начало Новини Актуално Размерът на авансовите плащания по ПРСР е увеличен от 20% на 50%

Размерът на авансовите плащания по ПРСР е увеличен от 20% на 50%

Актуално
ПРСР

Увеличен е размерът на авансовите плащания от 20% на 50% от стойността на одобрената субсидия с цел улесняване изпълнението на инвестиционни проекти по няколко мерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), съобщиха от пресцентъра на земеделското министерство.

Те са следните: мярка 121 Модернизиране на земеделските стопанства, 122 Подобряване на икономическата стойност на горите, 123 Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти, 223 Първоначално залесяване на неземеделски земи, 226 Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности, 311 Разнообразяване към неземеделски дейности, 312 Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия, 313 Насърчаване на туристическите дейности, както и общинските мерки 321 и 322 от Програмата за развитие на селските райони.

В срок до 31 октомври 2011 г. ползвателите с подадени и/или платени заявки за авансово плащане могат да подадат коригираща заявка за авансово плащане в размер на до 50% от стойността на одобрената субсидия. За ползвателите с подадени и/или платени заявки за авансово плащане по мерки 122, 223 и 226 срокът за подаване на коригиращата заявка за авансово плащане е до 15 ноември 2011 г.

Бенефициентите със сключени договори след 31 декември 2010 г., за които не е подадена заявка за авансово плащане и определеният тримесечен срок е изтекъл до влизането в сила на наредбата за прилагане на съответната инвестиционна мярка, могат да подадат заявка за авансово плащане в размер до 50% от стойността на одобрената субсидия в срок до 31 октомври 2011 година

За ползвателите със сключени договори след 31 декември 2010 г. по мерки 122, 223 и 226, за които не е подадена заявка за авансово плащане и определеният тримесечен срок е изтекъл до влизането в сила на наредбата за прилагане на съответната инвестиционна мярка, могат да подадат заявка за авансово плащане в размер до 50% от стойността на одобрената субсидия в срок до 15 ноември 2011 г. 

Още новини