Начало Новини Актуално Раздути сметки орязват регионалното депо за отпадъците в Стара Загора

Раздути сметки орязват регионалното депо за отпадъците в Стара Загора

Актуално

Раздути сметки, поставящи под въпрос използването на безвъзмездните 26 милиона евро за изграждането на регионалното съоръжение за битови отпадъци, коментираха вчера на общо събрание представители на регионалното сдружение на общините. Всеобщо е мнението, че консултантът по техническа помощ Консорциум RNЕP солидно е завишил изчисленията на различните елементи на бъдещото депо, а 11-те общини от Старозагорска област и Твърдица не могат да отделят допълнителни средства.

От сдружението бяха категорични, че разходите трябва да се оптимизират и затова гласуваха всеки вариант от предложеното съоръжение поотделно.
Единодушно беше прието, че регионалното депо задължително трябва да разполага с три претоварни станции в общините Казанлък (обслужваща и Мъглиж, и Павел баня), в Гурково (плюс Николаево и Твърдица) и в Гълъбово, обслужваща и Раднево. Изграждането на площадката на съоръжението пък трябва да има линия за ръчно сепариране на отпадъците от райони с търговско и индустриално предназначение с висока концентрация материали за рециклиране; линия за механично сортиране (раздробяване и пресяване) на поток, който съдържа домакински отпадъци предимно от жилищни зони; площадка за компостиране от ЗАКРИТ тип, включваща инсталации за компостиране на зелени отпадъци и биоразградими и смесени битови отпадъци. Освен това е задължително изграждането на една клетка (първи етап) на регионалното депо, включваща цялата необходима съпътстваща инфраструктура и четири площадки за временно съхраняване на едрогабаритни отпадъци и мобилно съоръжение за раздробяването им, пише вестник Старозагорски новини.
Одобрените варианти ще бъдат изпратени на консултантите за изготвяне на детайлни оптимизирани разчети, както и разчети за оперативните разходи и себестойността на тон отпадъци. Датчаните ще трябва да изготвят анализ на единичните цени на включените съоръжения и дейности и на социалната поносимост на таксите, които населението от отделните общини ще плаща.

Още новини