Начало Новини Актуално Раздават награди за разделно сметосъбиране

Раздават награди за разделно сметосъбиране

Актуално
Стара Загора

Стартира национална кампания Сложи Зелената точка! Събирай разделно! на Екопак България АД - най-голямата организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки. Кампанията се провежда на територията на 101-та общини, в които работи Екопак България (без община Плевен, в която тя беше изпълненa като пилотен проект).

Нашата цел е да продължим да информираме и мотивираме хората да събират разделно своите отпадъци от опаковки, като по този начин реално да допринасят за спестяването на ресурси и опазването на околната среда, съобщиха от пресцентъра на дружеството. Кампанията ще се проведе в периода от 20 септември до 8 октомври 2010 г. включително. За целта ще бъдат разпространявани стикери със Зелената точка, която е международен символ на Pro Europe - Европейската организация на компаниите за оползотворяване на отпадъци от опаковки, за чието използване в България е сертифициран единствено Екопак България. Всяко домакинство, залепило Зелената точка на пощенската си кутия и събиращо разделно отпадъците си от опаковки, се бори за 10 парични награди от 1000 лв. и 1000 по-малки предметни награди.
Успоредно с информационните материали, предназначени за домакинствата, основен фокус на кампанията са учениците в градовете в тези общини. Специални информационни плакати и стикери ще бъдат разпространявани в учебните заведения, които приканват децата да събират разделно своите отпадъци от опаковки, както и да участват с гласа си за своите училища. Първите 30 училища, събрали най-много точки от регистрации на сайта www.ecopack.bg/greenschool, ще спечелят тенис маса със съответното оборудване и комплекти за бадминтон, а това от тях с най-много точки ще спечели и концерт на звездите от Мюзик Айдъл Тома, Нора и Маги в своя двор.
Националната кампания Сложи Зелената точка! Събирай разделно! е най-амбициозният по обхват и дейност проект до момента на Екопак България, с който организацията си поставя за цел да продължи да формира трайни навици в населението на 101-те общини, в които осъществява своята дейност. Специфичното в тази кампания е насочването на фокуса към отделния човек, с цел провокиране на  отговорно отношение и конкретни действия за опазване на околната среда и разумното използване и пестене на ресурси. За тази цел ще бъдат разпространени над 1 000 000 информационни стикера и над 16 000 плаката за периода на кампанията.

Още новини