Начало Новини Актуално Равнището на безработицата през септември е 9,4%

Равнището на безработицата през септември е 9,4%

Актуално
Безработица

Броят на регистрираните безработни намалява през септември. Близо 18 000 безработни са започнали работа през изминалия месец. В бюрата по труда са регистрирани 309 971 безработни, а равнището на безработица е 9.4%, съобщиха от Агенция по заетостта.

Картината на безработицата е следната: 19.5% от всички безработни са младежи до 29-годишна възраст, 36% са над 50-годишна възраст, 58.1% са без квалификация, продължително безработните лица с престой на пазара на труда над една година са 37.2%, а безработните с увреждания съставляват 4.4% от пазара на труда.

Като търсещи работа лица са регистрирани и 3 191 работещи, 2 173 пенсионери и 756 учащи се.
Анализите сочат, че повече от половината от новорегистрираните – 16 320 души (53.0%) са освободени от частния сектор. В зависимост от икономическите дейности, най-много продължават да са новорегистрираните безработни от търговията (4 952 души) и от преработващата промишленост (4 624 души). Следват освободените от държавното управление (1 888 души), от хотелиерството и ресторантьорството (1 811 души), от строителството (1 593 души), от сферата на операциите с недвижими имоти (1 402 души), от транспорта и съобщенията (1 347 души), от селското стопанство (939 души). Нарастват освободените в почти всички икономически дейности, като най-голям ръст се наблюдава в дейностите със сезонен характер – хотелиерството, ресторантьорството и търговията. Намаление на освобождаваните безработни се отчита в Производството и разпределението на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива и в Строителството.

Работа са започнали почти 18 хиляди безработни, като специалистите са 42%, без квалификация са 32%, а с работническа професия – 26%. Повече от 3 700 младежи до 29 г. са устроени на работа.

В бюрата по труда на първичния пазар са обявени 12 896 работни места, с 1 875 повече от август. Частният сектор е заявил 43.8% от местата в реалната икономика. Най-много са работните места, обявени за административни и спомагателни дейности (21.7%), от преработващата промишленост (19.5%), от образованието (17.6%) и от търговията (12.9%).

През септември са останали незаети 4 539 работни места на първичния трудов пазар. Свободни повече от 1 месец са 1 429 работни места, а трайно незаетите (повече от 3 месеца) места са 703.

По програми за заетост са заявени 839 работни места. По схеми за заетост на Оперативната програма Развитие на човешките ресурси са обявени общо 2 052 места: 1 907 от тях са по схема Развитие; 97 са по схема Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж и 48 - по схема Отново на работа.

Още новини