Начало Новини Актуално Расте безработицата в България

Расте безработицата в България

Актуално
безработица

България е на второ място по ръст на безработицата в Европейския съюз през юли 2011 г. спрямо юли 2010 г. Според данни на европейската статистическа служба Евростат безработицата в България се е повишила от 10% през седмия месец на миналата година до 11,5% т. г. Само Гърция ни изпреварва по годишен ръст на безработицата.

Там безработицата се е увеличила от 11% на 15% в края на първото тримесечие спрямо края на първите три месеца на миналата година, за които Евростат разполага с данни, пише Investor.bg.
На трето място по годишен ръст на безработицата се нарежда Словения, където от 7,2% през юли миналата година безработицата се е повишила до 8,4% през същия месец на настоящата година.
Безработицата в България през юли е по-висока от средното за Европейския съюз ниво, което е изчислено на 9,5% за месеца и е непроменено спрямо юни. Средната безработица през юли за еврозоната пък е 10 на сто и нивото й също не е регистрирало промяна спрямо предходния месец.

Средната безработица за целия съюз леко намалява на годишна база през юли. Евростат припомня, че през юли 2010 г. нивото й беше 9,7%. Същата тенденция е отчетена и за държавите от еврозоната.
Най-ниска безработица през юли е регистрирана в Австрия (3,7%), Холандия (4,3%) и Люксембург (4,6%), а най-висока – в Испания (21,2%), Латвия (16,2% през първото тримесечие на 2011 г.) и Литва (15,6% през второто тримесечие на 2011 г.)

Според данните на Евростат през юли на годишна база безработицата пада в 16 от държавите-членки на Еврообщността. Естония е шампионката по спад – от 17,9% през второто тримесечие на миналата година през аналогичното т. г. е измерена безработица от 12,8%. Следват я Латвия и Литва с отчетени спадове от над 3 процентни пункта.
Европейската статистика показва, че безработните в Европейския съюз наброяват 22,711 млн. души през юли, от които 15,757 млн. са граждани на държави от еврозоната. В сравнение с предходния месец броят им в ЕС се увеличава с 18 000, а в еврозоната – с 61 000. На годишна база обаче броят им намалява с 451 000 в ЕС и с 247 000 в страните от валутната общност.

На годишна база през юли безработицата сред мъжете в еврозоната е намаляла до 9,6% от 10% през юли 2010 г. За целия ЕС безработицата сред мъжете е паднала от 9,6% до 9,3%. Задържа се обаче нивото на безработицата при жените през юли спрямо юли миналата година – 10,4% в еврозоната и 9,7% в ЕС.
През юли т. г. безработните младежи под 25-годишна възраст в Общността са били 5,115 души, от които 3,143 млн. души – в страни от еврозоната. Отчетено е намаление от 173 000 души за целия съюз и 111 000 – за държавите от еврозоната.

Въпреки намалелия брой на безработните младежи обаче нивото на безработицата сред тях в Еврообщността и в еврозоната през юли почти не отчита промяна спрямо същия месец на миналата година. Намалението е от 0,2 пр. пункта за ЕС и 0,4 пункта - за еврозоната.
Най-ниска е младежката безработица в Холандия (7,5%), Австрия (7,8%) и Германия (9,5%), а най-висока – в Испания (46,2%), Гърция (38,5% през първото тримесечие на 2011 г.) Литва (33,1% през второто тримесечие на 2011 г.) и Словакия (32,9%).

Още новини