Начало Новини Актуално Ръководството на Мини Марица изток ЕАД оспорва в Арбитражната комисия основанието за стачката

Ръководството на Мини Марица изток ЕАД оспорва в Арбитражната комисия основанието за стачката

Актуално
Ръководство Мини Марица изток ЕАД Арбитражна комисия стачка

Ръководството на Мини Марица изток ЕАД внесе в Националния институт за помирение и арбитраж искане за определяне на арбитражен орган за разрешаване на възникналия колективен трудов спор между страните по КТД във въгледобивното дружество, се казва в становище, разпространено до медиите.

В документа, който е подаден на основание чл. 4, ал. 1 от ЗУКТС, се предявяват искания за установяване наличие на изпълнение от страна на работодателя на т. 3 от Споразумение, подписано на 12 юли 2011 г., установяване на липса на договорка между работодател и синдикати, както и установяване на нарушения на Закона за уреждане на колективните трудови спорове с оглед обявяването на ефективни стачни действия от страна на синдикатите във въгледобивното дружество.

Решението на арбитражната комисия при НИПА от 3 януари 2012 г. разреши провеждането на стачка на работниците и служителите на Мини Марица изток ЕАД при определени условия, които да гарантират изпълнението на плана за защита при бедствия и аварии на територията на въгледобивното дружество, както и възстановяване на дейността ако вследствие на неподаването на гориво възникне непосредствена опасност от нанасяне на непоправими вреди върху имуществото на топлоелектрическите централи - клиенти на Мини Марица изток и/или при недостиг на електрическа енергия за населението.

Желанието на ръководството е да осигури достойно заплащане на труда на миньорите, без това да създава предпоставки за манипулации и натиск от страна на синдикалните лидери. Ръководството е отворено за нови преговори с представителите на  синдикалните организации и стачните комитети, като се надяваме разума да надделее и да посрещнем задаващите се през годината тежки предизвикателства за изпълнение на заявките на консуматорите, като в същото време осигурим стабилността на енергийната система в страната, заяви инж. Евгени Стойков - изпълнителен директор на дружеството.

Ръководството на най-голямото дружество за открит въгледобив в страната още веднъж изразява категоричното си несъгласие със спекулациите за оттегляне на подписи от сключеното на 12 юли 2011 година споразумение, разпространявани от синдикални лидери в дружеството. Като отново подчертава, че всички договорености, разписани в Колективния трудов договор през 2010 г. и ангажиментите, поети в цитираното споразумение, се изпълняват своевременно.

В година на криза за икономиката бяха увеличени трудовите възнаграждения на персонала в размер на 15%, като средната работна заплата в дружеството достигна 1550 лева. На всички работници и служители в края на 2011 г. бяха изплатени разписаните в КТД парични средства за посрещане на отоплителния сезон в размер на 760 лева и коледни премии от над 1300 лева.

Още новини