Начало Новини Актуално Ръководството на Мини Марица-изток ЕАД очаква в края на 2009 г. дружеството да излезе на печалба

Ръководството на Мини Марица-изток ЕАД очаква в края на 2009 г. дружеството да излезе на печалба

Актуално
Градим стратегия за устойчиво развитие и сигурност за години напред, казва Тодор Тодоров, изпълнителен директор на Мини Марица-изток ЕАД. Има редуциране на сумата, предвидена за инвестиции. Стопирахме изграждане на обекти, хотелски части, почивни станции. Но всичко, което е свързано с технологията на въгледобива ще бъде доведено до край, заяви Тодор Тодоров.

- Господин Тодоров, поехте управлението на Мини Марица-изток в момент, в който дружеството е в тежко финансово състояние. Привилегия ли е постът изпълнителен директор в такъв момент?
- Като предизвикателство този пост наистина е привилегия за мен, защото фактическото състояние на дружеството предполага реални знания и умения за работа с пари и хора. Дружеството се развива добре технологично, но от финансово-икономическа гледна точка все още не стои добре.
Огледалният образ на технологичното развитие на минните работи спрямо финансово-икономическото състояние на дружеството не е адекватен. Няма логика при добро развитие на минните работи да се получават лоши финансови резултати. Това означава, че няма синхрон помежду им. Ние вече работим за постигане на такава адекватност, което е изричното условие за финансово-икономическото здраве на компанията.

- Какво успяхте да свършите за този един месец от встъпването си в длъжност?
- В края на юли трябваше да платим концесионната такса, която беше в размер на 3.7 млн. лв. Направихме плащането, което е изключително важно, въпреки че имахме трудности с осигуряването на финансовия ресурс. В началото на август предстоеше и плащане в размер на 6 млн. лв. по заем към Булбанк, което успяхме да разсрочим във времето. Финансовите разчети преди моето идване не бяха вярно направени, ритмичността на постъпленията не беше прогнозирана, не беше отчетен ефектът на финансово-икономическата криза. При този недостиг на средства съм доволен, че успяхме да направим всички плащания за хората - аванс, заплати, и да преведем сумата от 500 000 лв. по споразумението със синдикалните организации за Деня на миньора.
Дружеството има задължения към банка Париба в размер на 12 млн. лв. Удовлетворен съм от това, че преговорите с банката за разсрочване на плащанията вървят успешно. Въпреки първоначалния отказ за разсрочване на кредита след нашия разговор с кредитния комитет на БНП Париба, мотивираното ни предложение бе прието и стигнахме до споразумение. Направихме и редукция на разходите в дружеството в размер на 32.477 млн. лв.

- Кои са най-важните мерки, които ще предприемете за стабилизиране на дружеството?
- Антикризисната програма, разработена преди моето встъпване в длъжност, не съдържа достатъчно конкретност и начертаните мерки в нея не са реално предприети. Тя е останала само на хартия. Ние променяме подхода по отношение на изработването на антикризисната програма, тоест коя конкретна дейност как да бъде оптимизирана и до какъв конкретен резултат води това.
Целта ни е да разполагаме с обективна антикризисна програма. Тя трябва да бъде ефективно действаща и да има резултати от нея.

- Прекратихте договорите на дружеството с 26 фирми. Защо?
- Това се наложи, тъй като няма да има ресурс за обезпечаването им. Ще изготвим до седмица окончателния доклад относно договорите, които сме прекратили, за да имаме по-ясно становище дали са извършени нарушения или не и съответно да предприемем следващи стъпки.

- Какви са финансово-икономическите показатели на дружеството?
- Без съмнение за такъв кратък период - малко повече от месец - не може да се правят чудеса. Трябва да изтъкна обаче, че макрорамката на Мини Марица-изток вече е променена. Сега икономическият модел за развитие на дружеството е пазарно ориентиран.
На този етап успяхме да намалим темпа на загубите благодарение на редуциране на разходите и другите предприети мерки. За август например само икономиите от гориво са в размер на 50 хил. лв. Така че нашите мерки и действия вече се усещат.

- В началото на годината в дружеството беше предвидена инвестиционна програма в размер на 100 млн. лв. Ще бъде ли редуцирана сумата и кои ще бъдат приоритетните сфери за инвестиции?
- Има редуциране на сумата, предвидена за инвестиции. За съжаление 70% от инвестиционната програма, когато дойдох, вече беше изпълнена. Това, по което мога да работя, са останалите 30%, и то в сферата на строителството. Стопирахме изграждане на обекти, хотелски части, почивни станции. Но има процедури, които вече са стартирани и не може да бъдат спрени. Всичко, което е технологично, задължително ще бъде доведено до край. До края на годината ще инвестираме около 8 млн. лв. повече в стартирали процедури - изземване на хумус, доставка на лагери и на ГТЛ.

- Все още няма увеличение на цената на въглищата. Ще се отрази ли този факт на финансовото състояние на дружеството?
- В условия на финансово-икономическа криза не можем непрекъснато да повтаряме, че на нас ни е нужно увеличение на цената на въглищата, тъй като едно такова увеличение трябва да се разглежда в контекста на това какво централите са в състояние и може да ни платят. Едно увеличение на цената на въглищата реално ще доведе до създаване на пасив от страна на централите, ще увеличи задължението им към мините и ще увеличи нашите вземания към тях.
Няма гаранция, че увеличението на цената на въглищата ще стабилизира икономическото състояние на дружеството.

- Предстои ли промяна в структурата на Мини Марица-изток и редуциране на състава на работещите?
- Не предвиждам съкращения в дружеството. Създадохме звено за вътрешноведомствен финансов контрол, което има своето място с оглед осъществяването на текущ контрол върху всички документи за поемане на задължения и извършване на разходи. Звеното ще упражнява контрол и върху цялата постъпваща документация от гледна точка на законосъобразност и целесъобразност.

- Кои ще бъдат основните ви задачи до края на годината като ръководител на най-голямото въгледобивно предприятие в страната?
- Основната задача е да изградим стратегия за устойчиво развитие и сигурност за години напред. Ще направим така, че Мини Марица-изток да печели като търговско дружество. Когато една компания печели, тя ще има възможност да инвестира и да гарантира сигурност. Очаквам в края на годината дружеството да излезе на печалба.

Интервю на вестник Пари

Кой е д-р Тодор Тодоров
Д-р Тодор Тодоров, изпълнителен директор на Мини Марица-изток ЕАД, е роден на 15 май 1969 г. в Перник. Завършва средното си образование в ТМАОР „Инж. Иван Бънзаров” в Раднево. Магистърска степен получава в Икономическия университет във Варна. Има няколко специалности и е сертифициран финансов мениджър. Професионалната му кариера се развива в областта на финансите, като последната му длъжност преди неговото назначаване в Мини Марица-изток ЕАД е финансов директор на ТЕЦ Марица-изток 2. Женен е и има две деца.

Още новини