Начало Новини Актуално Ракитница спечели делото срещу депото за отпадъци

Ракитница спечели делото срещу депото за отпадъци

Актуално
Ракитница отпадъци депо

С решение No 154 от 4 юли 2011 г. Старозагорският административен съд отмени като незаконосъобразно Решение по оценка на въздействието върху околната среда No 4-4/2010 от 17 септември 2010 г. на директора на РИОСВ - Стара Загора, с което е одобрено осъществяването на инвестиционно предложение Изграждане на регионално съоръжение за третиране на отпадъците, обслужващо общините Стара Загора, Казанлък, Гълъбово, Гурково, Братя Даскалови, Мъглиж, Николаево, Опан, Твърдица, Чирпан, Павел баня и Раднево на площадка Ракитница-изток с възложител СНЦ Регионално сдружение за управление на отпадъците - Стара Загора.

Съдът е приел, че решението не отговаря на изискванията за площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци. Съгласно Наредба No 7 площадките се отреждат с влязъл в сила Подробен устройствен план (ПУП). По делото е установено, че т.нар. площадка "Ракитница-изток" се състои от няколко поземлени имота, изброени в Доклада за оценка за въздействието върху околната среда, но за нея към момента на постановяване на протестното решение няма влязъл ПУП, пише вестник Старозагорски новини.

РИОСВ е допуснал нарушение относно условията, с които трябва да е съобразено местоположението на въпросната площадка. По закон тя трябва да е разположена в подветрената страна спрямо жилищните зони. Установено е по доказателствата по делото, че в района на с.Ракитница преобладаващите ветрове са в посока от североизток спрямо селото. Т.е. включените в предвидената площадка поземлени имоти се намират именно в тази посока, т.е. на пътя на основните ветрове.
РИОСВ следва да заплати на Генчо Танев от Ракитница 390 лв. за направените разходи по делото.
Решението на Административния съд може да се обжалва на по-висша инстанция в 14-дневен срок.

Още новини