Начало Новини Актуално Ракитница официално каза НЕ на депото за отпадъци

Ракитница официално каза НЕ на депото за отпадъци

Актуално

Залата на кметство Ракитница се оказа малка, за да побере всички, дошли на общественото обсъждане на доклада за въздействието върху околната среда на предвиденото за изграждане съоръжение за третиране на битови отпадъци край селото им.

Съсипаните от ежедневни грижи и работа, предимно възрастни хора, изслушаха мълчаливо експозето на инж. Веселин Шарлопов от бургаската фирма ВАНК и не хванаха вяра на нито една негова дума за безопасността на депото, пише вестник Старозагорски новини. При представянето на двете служителки на датския консултант, избрал площадката и изготвил идейния й работния проект, мъж на възраст около 70 години попита лаконично: "Вие ли ще ни погребвате?" Кореняк жителката на Ракитница Цвета Манолова коментира по възможно най-прагматичния начин идеята за изграждане на бъдещо регионално съоръжение: "Вие сте чиновници и едва ли се замисляте какво ще стане с нас. Едва ли се замисляте, че водата от сметището при проливни дъждове и снеготопене ще се стича към селото и ще замърсява кладенците ни, които голяма част от нас използват и за питейни нужди. А мене сън не ме хваща! - обърна се тя към гостите, пристигнали да защитят проекта. И остро реагира на усмивката на една от представителките на датския консултант. - Не се смейте! Как не ви е срам!
Засегнатите страни в спора за депото се бяха подготвили с 10 становища. Хорото поведе Никола Карнолски, консултант на фирма "ИСА 2000" ЕООД - София, която има концесия за експлоатация на намиращата се в непосредствена близост до бъдещото сметище кариера. Той уточни, че по закон отстоянието от местата, където се извършват взривни работи, е 600 метра, а от границите им с депото ги делят само 50. Според Карнолски, има опасност от разместване на земните пластове в дълбочина и непредвидено изтичане на инфилтрат (течността от депонираните отпадъци). Освен това бъдещата площадка засягала и използван от тях път, по който минават камионите им, и кабела за ел.захранване на кариерата. Всяко изместване на трасето пък щяло да доведе до спиране на работа и до нарушаване на договорите им с клиентите.
"Сега вие ще се съобразявате с нас, а не ние с вас!", отсече явно изнервен инж. Шарлопов. Той обаче призна, че има известна опасност от разместването на пластовете вследствие на взривните работи. За целта било предвидено обезопасяване с 50 сантиметра глина и 2 милиметра фолио, което се разпъвало и предпазвало от евентуални пукнатини. Освен това щяло да има и мониторингови кладенци за следене състоянието на подпочвените води.
Становището на Инициативния комитет на жителите на Ракитница прочете доц. Росица Делирадева - ръководител-секция "Хигиена и медицинска екология" към Тракийския университет. Според нея в доклада по ОВОС има редица пропуски и неизвестни моменти. Къде ще се заустват отпадните води от пречиствателната станция? Какво ще стане с близката река Сазлийка, която е защитена зона? Как ще отговорят специалистите на изчисленията, че за 10 години фронтът на замърсяване в дълбочина ще напредне с 10-12 сантиметра и след около 50 години ще стигне нивото на подпочвените води? На базата на какво се твърди, че депото предоставя възможност за системно самоочистване и самовъзстановяване на околния ландшафт? Защо не е спазено хигиенно-санитарното отстояние на съоръжението от населеното място? Защо не е ситуирано мястото на факела за изгаряне на отделящите се газове и как ще бъдат спазени нормите за съдържание в атмосферния въздух на серен и азотен диоксид, на фини прахови частици и олово? И т.н. и т.н... В заключение Делирадева заяви, че идеята за изграждане на депо край Ракитница трябва да бъде забравена и незабавно да се премине към изграждане на завод за третиране на битовите отпадъци, който е икономически по-изгоден, перспективен и безопасен за околната среда и здравето на населението. Освен това, допълни тя, от 2010 година е задължително третирането на отпадъците по европейски съвременни технологии.
Семейство архитекти Стоянови акцентираха на един, досега неизвестен в общественото пространство, факт. Те заявиха, че по закон докладът за ОВОС не може да бъде приет, без преди това да е изготвен и одобрен подробният устройствен план за площадката. Оказа се, че това не е направено.
Водещият обсъждането зам.-кмет на община Стара Загора Белчо Белчев съобщи, че на всички поставени въпроси ще бъде отговорено писмено до 10 август. Жители на Ракитница с горчивина коментираха, че каквито и аргументи да извадят, регионалното съоръжение така или иначе ще бъде изградено и ще съсипе селото им. От Инициативния комитет пък разчитат на жалбата, която са депозирани в Страсбург, от където имат уверение, че ще бъде разгледана. Битката продължава.

Още новини