Начало Новини Актуално Радостин Радков, председател на Административен съд - София–град: Надявам се да постигнем още по-бързо и по-ефективно пр

Радостин Радков, председател на Административен съд - София–град: Надявам се да постигнем още по-бързо и по-ефективно правосъдие

Актуално
Радостин Радков

Радостин Радков е роден през 1968 г. в Сливен. Завършил е право във Висшия институт на МВР в София. Кариерата си на магистрат започва като стажант съдия в Окръжния съд в Сливен. От 1992-ра до 1995 г. е съдия в Районния съд в родния си град, а през следващите 10 години е негов председател.

От 2005-а до 2007 г. е редови съдия в същия съд.
Когато се създават административните съдилища, се явява на конкурс и след успешно представяне постъпва в на работа в Административния съд в Стара Загора, където правораздава до 29 януари 2012 г. С решение на Висшия съдебен съвет, взето на 19 януари т.г., след тайно гласуване съдия Радостин Радков получава подкрепата на 18 членове на съвета и е избран за административен ръководител – председател на Административния съд-София–град (АССГ).
Считано от 30 януари 2012 г., встъпва в новата длъжност.
Женен е, с две деца.

- Какви ще бъдат приоритетите в работата Ви на административен ръководител, съдия Радков?

- Още се запознавам в детайли с дейността на съда и отговорът ми няма да бъде достатъчно изчерпателен.
Със сигурност ще инициирам по-чести работни срещи на съдиите, за да се анализират отменени от ВАС съдебни актове, да постигнем уеднаквяване на практиката, предвидимост и правна сигурност по сходни казуси.
Корективът на един първоинстанционен съд е преценката на по-горната инстанция за постановените актове. Възнамерявам във всеки тричленен състав да включа по един съдия с квалификация – магистратура по право на Европейския съюз, каквито в АССГ има достатъчно.
Усъвършенстването на деловодната система ще бъде друг приоритет в работата ми с цел постигане на по-голяма ефективност при обработката и съхраняването на делата, а и за по равномерното им разпределение - съответно еднаква натовареност на съдебните състави.
В тази връзка, съвместно с останалите колеги, ще изработим и въведем методика за оценка тежестта на отделните съдебни производства. Особено внимание ще обърна на повишаване квалификацията на съдебните служители и организацията на работата им, за да се гарантира, че обслужването на гражданите е в съответствие с добрите европейски практики.

- Какво от опита Ви досега ще помогне в дейността Ви като ръководител?

- Всичко – и стажът ми като редови магистрат, разглеждал граждански, наказателни и административни дела, и двата мандата като ръководител на Районния съд в Сливен ще ми помогнат бързо да навляза в отговорностите, които стоят пред мен като председател на най-натоварения регионален административен съд.
Не на последно място, от полза ще ми бъдат толерантността, търпението и вярата в доброто начало, които винаги са ме ръководили.

- Кои са проблемите на най-тежкия административен съд в страната?

- Най-големият първоинстанционен административен съд в страната – АССГ, естествено, е и най-натоварен.
Статистическите данни са красноречиви. През 2011 г. са били образувани 11 717 дела, а заедно с останалите за разглеждане и решаване от предходната година бройката им е достигнала 15 624. С всяка изминала година тя се увеличава. Съдебните зали и кабинетите на съдиите вече се оказват тесни за тази лавина…Тоест, кадровото обезпечаване на съда и съответната материална база са най-важните за решаване въпроси.

- Как ще бъдат решавани тези проблеми?

- Ще ги решаваме заедно с екипа на съда. За моя радост, той се състои от отговорни и професионално подготвени съдии, които пишат качествени съдебни актове и въпреки голямата си натовареност, успяват да спазват законовите срокове.
Самодисциплината е на високо ниво. Съдебната администрация също си върши работата на високо професионално равнище.
Въведената деловодна система функционира добре и гарантира разпределянето на делата на случаен принцип. Разбира се, за решаването на кадровите проблеми и тези, свързани с материалната база, ще разчитам на подкрепа от председателя на ВАС съдия Георги Колев, както и на позитивното отношение на ВСС.

- Кое е делото, което Ви е "любимо" в съдебната Ви практика по една или друга причина - защото е продължило дълго, или твърде кратко, или казусът е бил нетипичен, или поради друга причина?

- Разгледал съм много съдебни производства по „нетипични” казуси. Всяко от тях е било професионално предизвикателство, за някои и предизвикателство към независимостта и моралните ми устои. Връщайки се назад, не съжалявам, че съм постъпвал по начин, който днес ми позволява да гледам хората в очите и да се чувствам свободен човек.  Защото само законът дава свобода.

- Ще бъдете ли действащ съдия, или само административен ръководител?

- Със сигурност няма да бъда само административен ръководител – ще продължа да разглеждам съдебни производства. Още на втория ден след встъпването ми в длъжност влязох в съдебно заседание по вече насрочени дела от доклада на предшественика ми съдия Панов. Няма да допусна административните задължения да препятстват професионалната ми квалификация.

- Нуждаят ли се от някакъв тип реформи административните съдилища?

- Няма сфера на обществения живот, която да не подлежи на усъвършенстване. Но в момента съм съсредоточил вниманието си изцяло върху Административен съд-София–град, където бих искал да продължа добрите практики и заедно с магистратите и служителите, които ще ръководя в следващите пет години, се надявам да постигнем още по-бързо и по-ефективно правосъдие. Правосъдие на европейско ниво в интерес на гражданите.

- Ще Ви липсва ли Стара Загора?

- Харесвам този зелен и добре подреден град. За мен беше чест и удоволствие да работя в екип със съдии и съдебни служители, притежаващи висока квалификация и морал. Научих много през петте години в Административния съд-Стара Загора. Сърдечно благодаря на всички колеги и приятели от града на липите. Няма да ги забравя никога.

Интервю: вестник Новината

Още новини