Начало Новини Актуално Работодателските организации остро протестират срещу действията на регулатора и поскъпването с 27% на природния газ

Работодателските организации остро протестират срещу действията на регулатора и поскъпването с 27% на природния газ

Актуално
 
ДО

Г-Н СТЕФАН ЯНЕВ,
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н АНДРЕЙ ЖИВКОВ,
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-ЖА ДАНИЕЛА ВЕЗИЕВА,
МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДОЦ. Д-Р ИВАН ИВАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЕВР

КОПИЕ ДО
МЕДИИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ОТКРИТО ПИСМО

Относно: 27% увеличение на цените на природния газ само за някои

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Категорично протестираме в енергийна криза индустрията да се товари с непосилни цени на природния газ. Решението на КЕВР премина всички граници!? Как ще привличаме инвеститори? Като с административни актове застрелваме икономиката?! Утре като няма индустрия, кой ще доплаща евтината електроенергия и евтиното парно за населението!?

Удачно е да попитаме: Докога КЕВР ще се държи като поделение на социалното министерство?

Регулаторът изпрати послание към икономиката. И то е: Инвеститори бягайте далеч от тази страна!

Индустриалните предприятия ще заплащат природния газ на цена с близо 30% по-висока от утвърдената от КЕВР цена! Регулаторът многократно е заявявал, че те утвърждават, а не определят цената на природния газ. С други думи се предполага, че те следва да са гарант за справедливостта на цената, предложена от Булгаргаз ЕАД. Това е пореден пример за кръстосано субсидиране от страна на енергоинтензивните индустриални потребители към регулирания пазар. И е поредната тежест, която те трябва да понесат по време на пандемия!

Настояваме Булгаргаз ЕАД да внесе ново изменено заявление за утвърждаване на цени на природен газ, в което да са взети предвид всички фактори, които позволяват намаляването на заявената за утвърждаване цена!

Настояваме КЕВР да отмени решението си и да излезе с ново, в което справедливо се разпределят ползите от договореността между Булгаргаз и Газпром Експорт измежду всички потребители. Няма как за едни потребители да има намаление, а за други - увеличение!

Съгласно договорите за доставка между индустриалните потребители и Булгаргаз, промишлеността заплаща газа си по предложената, а не по утвърдената цена, въпреки че формално става дума за свободен пазар! Българската индустрия ще плаща 119,87 лв./MWh, а не 93,19 лв. /MWh. Цената за октомври беше 94,54 лв./MWh. На годишна база това увеличение ще струва 187 млн лв. Намалението на цената се оказа увеличение за индустрията с 27% спрямо октомври!

Същевременно производствата в България продължават да плащат най-високата цена на електроенергията в Европа, а енергоинтензивната индустрия я няма на картата на правителството. Топлофикационните предприятия получават защита от цената на газа и преференции на пазара на електроенергия, а на производствените предприятия им се каза да се справят сами!

Продължава кръстосаното субсидиране на потребителите на топлинна енергия от страна на бизнеса - сега вече и чрез цените на природния газ! Веднъж за винаги трябва да стане ясно, че толерираната от КЕВР политика противоречи на основен принцип, заложен в Закон за Енергетиката и в европейските директиви, забраняващ кръстосано субсидиране. Индустриалните предприятия са принудени да плащат необосновано по-висока цена, заради определените по-ниски цени на природния газ за топлофикациите и за крайните снабдители.

Ситуацията е без прецедент в ценообразуването на природния газ у нас!

Настояваме за категоричен отговор на повдигнатите от нас въпроси, ново заявление от страна на Булграгаз ЕАД, отмяна на решението на КЕВР и справедливо разпределяне на ползите от договорката между Газпром Експорт и Булгаргаз.

Ако КЕВР не реагира, настояваме за оставката на председателя ѝ, а въпросът ще бъде отнесен до компетентния съд и Европейската комисия.

С УВАЖЕНИЕ,

ВАСИЛ ВЕЛЕВ, /П/

Председател на УС на

Асоциация на индустриалния

капитал в България

ДОБРИ МИТРЕВ, /П/

Председател на УС на

Българска стопанска камара

 

ЦВЕТАН СИМЕОНОВ, /П/

Председател на УС на

Българска търговско-промишлена

палата

 

КИРИЛ ДОМУСЧИЕВ, /П/

Председател на УС на

Конфедерация на работодателите и

индустриалците в България

ВАСИЛ ВЕЛЕВ,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АОБР ЗА 2021 Г.

Още новини