Начало Новини Актуално Работодателите в Стара Загора вече не решават проблеми с масови уволнения

Работодателите в Стара Загора вече не решават проблеми с масови уволнения

Актуално
Георги Гьоков

Работодателите в Стара Загора имат възможност да набират работна ръка сред по-голям брой и сред по-квалифицирани работници. Изискванията им са по-завишени. Ценят се най-много уменията за работа на повече от една позиция, опит на сходна длъжност и отлично владеене на езици, казва Георги Гьоков, директор на Бюрото по труда в Стара Загора.

- Г-н Гьоков, кои са най-големите частни и държавни работодатели на Старозагорска област за 2010 г. ?
- Регион Стара Загора е динамично развиващ се и по редица показатели е на водещи позиции в страната. Най-големият работодател е промишлено-енергийният комплекс Марица Изток. Там заети са повече от 10 000 души от областта, от които повече от половината са жители на град Стара Загора. В момента Марица Изток се модернизира, като се подменят остарелите инсталации, увеличава се капацитетът на произведената електроенергия и се изграждат ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ МОЩНОСТИ, КОИТО ДА РЕДУЦИРАТ ДО МИНИМУМ ВРЕДНИТЕ ЕМИСИИ. Това води до наемане на все повече работна ръка. Комплексът обаче не е на територията, която обслужва Дирекция Бюро по труда, въпреки че голяма част от фирмите, работещи на територията на комплекса, се обръщат към нас за посредничество. На наша територия реално функциониращите дружества и предприятия са 7849, 32 в обществения и 7817 в частния сектор.
НАЙ-МНОГО - 6892, СА ФИРМИТЕ С ПЕРСОНАЛ ДО 9 ДУШИ В 784 броят на заетите е между 10 и 49. В 150 - между 50 и 249.
Най-значимите и структуроопределящи предприятия от икономиката на община Стара Загора са: ДЗУ; фирмите от Холдинг Загора ООД, предприятията за мебели Средна гора и Мебел, Слънце, Бисер олива; Птицекомбинат Градус, Ембул Инвестмънт, Стандард профил, Загора чорап.

- Как през призмата на Вашата работа оценявате отиващата си 2010 г. ?
- Като трудна и... като успешна! Трудна, защото все пак е криза и заради нея доста хора в Стара Загора губят работата си И Е НОРМАЛНО ДА ИМА ПРИТЕСНЕНИЯ. Трудна и за работодателите, които изпитваха и все още изпитват затруднения и внимателно и плахо подхождаха към пазара на труда и най-вече към назначаване на нови хора.
През годината в Дирекция Бюро по труда са се регистрирали около 8000 търсещи работа, като повече от половината са от частния сектор. И са предимно от сектор индустрия - около 1700. Всички те, в зависимост от образованието и квалификацията, са престоявали регистрирани за различен период от време. КОЛКОТО П0-ВИС0КА Е КВАЛИФИКАЦИЯТА, ТОЛКОВА ПО-КРАТЪК Е ПРЕСТОЯТ.
А успешна година, защото в голяма част преизпълнихме планираните стойности по показателите на пазара на труда, които следим. В началото на годината планираните цифри, които до голяма степен се базираха на достигнатото през 2008 и 2009 г., ни се струваха невъзможни за реализиране. Екипът с който работя, е изграден от експерти и професионалисти, които успяват да се мотивират и да постигнат планираните резултати. Така СТИГНАХМЕ ДО ОКОЛО 3200 ОБЯВЕНИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА, на които успяхме да устроим приблизително 2800 безработни лица.
За това, каква е работната заплата, мога да съдя по това какво посочват работодателите в заявките за свободните работни места. Това обаче не е начин за. статистика. По мои наблюдения най-често срещани в заявките са работни заплати от 350 до 450 лева.
А иначе Старозагорска област традиционно заема 4-о място по ръст на безработицата след областите Бургас, Варна и Габрово, а в област Стара Загора и особено в община Стара Загора нивото на безработицата е традиционно по- ниско от средното за страната.

- Според вашите данни, очакват ли се нови съкращения в големи фирми от региона и къде? А има ли в някои браншове повишаване на търсенето на работна ръка?
- Не е изключено частни фирми да продължат да режат персонал, въпреки че повечето от тях вече го свиха. Ако краят на 2008 и 2009 г. бяха години на обръщането на тенденциите на пазара на труда, то ПРЕЗ 2010 Г. П0-СКОРО НЯМАШЕ ИЗНЕНАДИ. Беляза я почти повсеместно оптимизиране на персонала заради кризата.
Разбира се, никой не храни илюзии, че няма да има съкращения. Ситуацията е динамична. Част от фирмите излизат от кризисните ситуации и наемат работна ръка, други се налага'да освобождават. Работодателите не решават вече проблемите си с масови уволнения. След първоначалното по-масово освобождаване преди всичко на по-ниско квалифициран персонал, сега те се опитват да запазят персонал чрез т.нар. МЕКИ МЕРКИ - НАМАЛЯВАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ, НЕПЛАТЕН ОТПУСК И Т.Н. Въпреки тези очаквания, трябва да отбележа, че Агенцията по заетостта има разписана процедура при масови уволнения и ние от Бюрото по труда сме готови да я приложим в момента, в който се наложи.
А на въпроса има ли в някои браншове повишаване на търсенето на работна ръка, ще Ви отговоря, че с излизането от кризата ще започне и повишеното търсене на работна ръка. И към момента търсенето, макар и намаляло, го има и е предимно за специалисти с квалификация.

- Кои, според Вас, са най-засегнатите браншове от икономическата и финансова криза?
- Световната криза започна да се проявява в България от есента на 2008 г. НАЙ-НАПРЕД БЯХА ЗАСЕГНАТИ ЕКСПОРТНО ОРИЕНТИРАНИТЕ ФИРМИ. Първите засегнати отрасли и браншове бяха металургия, торова промишленост, добив на метална руди, шивашка промишленост, добив на строителни материали. В местен мащаб тенденциите не правят изключение.

- Какви са очакванията Ви за 2011 г.?
- Прогнози се правят на база на задълбочени анализи на тенденциите на пазара на труда. Ние не разполагаме с ресурси да правим такива анализи, затова ще си спестя очакванията за 2011 г., защото те ще са основани само на моите вътрешни усещания и натрупания професионален опит, но вероятността да се окажат неточни е голяма. Но ще спомена, че на общия фон на надежда за относително стабилизиране на икономиката през следващата година ВСЕ ОЩЕ Е РАНО ДА СЕ РИСУВА ОПТИМИСТИЧНА КАРТИНА НА ПАЗАРА НА ТРУДА Още повече, че по принцип промени в заетостта могат да се очакват поне шест месеца след съживяването на икономиката.
Въпреки че сега реалностите са други, считам, че Стара Загора не е загубила позициите си относно темповете на икономически растеж, индекса на човешко развитие, развитие на пазара на труда и т.н. в сравнение с останалите областни центрове и други градове. През почти изминалата вече 2010 г. В СТАРА ЗАГОРА НАВЛЯЗОХА НОВИ ИНВЕСТИЦИИ - ЛОТ 2 на автомагистрала Тракия, нов търговски център в Стара Загора, нов магазин от веригата Лидл и т.н. Да се надяваме, че и през новата 2011 г. ще продължат да навлизат нови големи работодатели в района, които ще носят нови инвестиции и така ще разви ват пазара на труда.

- Промени ли икономическата криза изискванията на работодателите към работната ръка и как? Какви работници се търсят днес на пазара на труда?
- И през 2010 г. продължава струпването на хората в големите градове, където предлагането на работни места доведе до ниска безработица. ТОВА СТАВА ПРЕДИМНО В СОФИЯ, НО И СТАРА ЗАГОРА НЕ ПРАВИ ИЗКЛЮЧЕНИЕ. Хора, регистрирани в Бюрото по труда, са споделяли, че са се преместели в Стара Загора от други региони, по-слабо развити икономически, с надежда тук по-лесно да си намерят подходяща работа. Все по- трудно обаче работодателите си намират професионално подготвен и качествен персонал и полагат усилия за задържането на добрите и квалифицирани служители.
Сега работодателите имат възможност да набират работна ръка сред по-голям брой и сред по-квалифицирана работна ръка, разбира се, когато имат възможност да наемат, затова изискванията им са по- завишени. ЩЕ ГИ СВЕДА САМО ДО НЯКОЛКО ДУМИ - ПОДХОДЯЩО ОБРАЗОВАНИЕ, ВИСОКА КВАЛИФИКАЦИЯ, ОПИТ.
Работодателите продължават да ценят най-много способността на служителите да имат умения за повече от една позиция, опит на сходна длъжност и отлично владеене на езици.

- Какво бихте пожелали на съгражданите си за новата 2011 г.?
- Разбира се, първото ми пожелание няма как да не е да са живи и здрави и да имат късмет! И едно малко по-различно пожелание, продиктувано от професионалната ми ориентация. Пожелавам на съгражданите ни да не им се налага да се регистрират в Бюрото по труда.

Интервю: вестник Национална бизнес поща

Още новини