Начало Новини Актуално Работодателите увеличиха разходите си за служителите

Работодателите увеличиха разходите си за служителите

Актуално
Пари

По предварителни данни на Националния статистически институт за второто тримесечие на 2011 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 10.1% спрямо второто тримесечие на 2010 г., като увеличението в индустрията е 9.3%, в услугите - 15.4%, и в строителството - 6.4%.

По икономически дейности през второто тримесечие на 2011 г. най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в дейностите „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” - 24.9%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” - 20.6%, и „Професионални дейности и научни изследвания” - 15.0%, а най-нисък - в „Държавно управление” и „Административни и спомагателни дейности” - съответно 3.0 и 0.5%. Намаление на общите разходи за труд е регистрирано в икономическите дейности „Други дейности” - с 3.0%, и „Хуманно здравеопазване и социална работа” с 0.1%.

В състава на общите разходи за труд разходите за възнаграждения за един отработен час се увеличават с 9.7% спрямо второто тримесечие на 2010 г., а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 11.9%. По икономически дейности изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от -5.0% за „Други дейности” до 23.4% за „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”.

Още новини