Начало Новини Коментари Работодателите настояват да не се удължава преходният период за избор на нов доставчик на ел. енергия

Работодателите настояват да не се удължава преходният период за избор на нов доставчик на ел. енергия

Коментари

Асоциацията на организациите на българските работодатели настоява пред Комисията по енергетика към Народното събрание да не се удължава преходният период за избор на нов доставчик на ел. енергия. Запознайте се с мотивите от писмо на АОБР до Комисията по енергетика към Народното събрание, което е беше огласено чрез информационния сайт на Българската търговско-промишлена палатата Инфобизнес.

 

ДО

Г-Н ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА ПРИ

44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Относно: Искане за ново удължаване на преходния период за избор на нов доставчик на ел. енергия.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НИКОЛОВ,

Както Ви е известно, енергетиката и нейното пазарно функциониране е един от най-важните приоритети на АОБР, затова ние стриктно следим всяко действие в този сектор и реагираме в защита на фирмите потребители. За съжаление опитите за забавяне на реформите не спират. Считаме, че е скандално да се иска ново удължаване на преходния период за избор на нов доставчик. Просто сe прави поредно отлагане на пълната либерализация. Предвиденият гратисен период от 9 месеца за намирането на нов доставчик на електроенергия от страна на стопанските потребители ниско напрежение е достатъчен. Периодът не трябва да се удължава поради следните причини:

На предходни етапи на либерализацията, като освобождаването на стопанските клиенти средно напрежение, не беше предвидено плавно излизане на пазара.С удължаването на гратисния период се създават условия за задържане и увеличаване на пазарен дял от страна на крайните снабдители, макар и в качеството им на търговци по типови договори, и не се дава стимул на клиента да потърси алтернативни доставчици. Създава се ситуация, в която клиентите ниско напрежение остават с разбирането, че са преместени служебно на свободния пазар, което повлиява на поведението им. Отваря сe нов времеви прозорец за крайните снабдители да могат спокойно да прехвърлят и запазят клиентите си.В допълнение, платформата за сравнение на оферти на КЕВР следва да е функционираща, а институциите е трябвало да са извършили активно и адекватно информационната кампания.Малкият брой клиенти ниско напрежение, сменили доставчика си, може да се дължи на разбирането за служебна смяна на сегмента (пак сме си при стария доставчик, само цената е друга). С удължаването на преходния период проблемът ще се измести с една година, тъй като ще се затвърди впечатлението за служебността на участието на свободния пазар.Няма равнопоставеност на клиентите, тъй като потребителите високо напрежение и средно напрежение преминават автоматично на доставка от последна инстанция, когато останат без доставчик, дори това да не е по тяхна вина. Същевременно, клиентите ниско напрежение, избрали друг доставчик, също биха били попаднали в хипотезата на доставка от последна инстанция, ако останат без доставчик преди да е изтекъл гратисният период, защото са прекратили типовия договор с крайния снабдител. Така се създава неравнопоставеност и между клиентите ниско напрежение и пазарният подход не се поощрява, защото е вероятно повечето потребители да играят на сигурно като отлагат свободния избор на доставчик до последния възможен момент.Задължение на клиента е да се информира за възможностите и рисковете, които предоставя свободният пазар. Ролята на институциите в случая е да предоставят адекватна и навременна информация на пазарните участници, а не да създават законодателна защита на цял сегмент потребители и да създават условия за изкуствено задържане на пазарните дялове на конкретни доставчици.

С УВАЖЕНИЕ,

ВАСИЛ ВЕЛЕВ

Председател на УС на АИКБ
и председател на АОБР за 2021 г.,
по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ

Още новини