Начало Новини Актуално Работодателите могат да съдействат на работниците и служителите, които освобождават от работа

Работодателите могат да съдействат на работниците и служителите, които освобождават от работа

Актуално

АЗАгенцията по заетостта призовава работодателите да направят възможното, за да не освобождават своя персонал. Той е основният им и най-важен капитал! Дори и временното оставане без работа е предпоставка техните кадри да загубят лични и професионални умения, създавани с години труд и съвместна работа! Както и да започнат работа при друг работодател, предвид вече придобитата квалификация и опит. Но, в случай че е наложително да бъде уволнен персонал, то Агенцията по заетостта призовава работодателите да улеснят прехода на техните кадри от трудова заетост към безработица. Ще е много полезно за уволнените/съкратените, при напускането им, освен документите за освобождаване, работодателят да им и предостави и:

· Информационен материал, съдържащ линкове към важните рубрики в официалните интернет страници на Агенцията по заетостта, Националния осигурителен институт и Държавна агенция Електронно управление, в които могат да получат информация и да подадат съответните заявления за регистрация в бюрото по труда и/или получаване на обезщетения за безработица от НОИ, и/или

  • Формуляр на хартиен носител на Заявление-декларация за регистрация в Дирекция Бюро по труда като безработно търсещо работа лице, и/или
  • Формуляр на Заявление за изплащане на обезщетение при безработица, и/или

· Съдействие при необходимост и възможност за тяхното попълване и изпращане по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор към съответното териториално поделение на Агенцията по заетостта или НОИ.

Тези действия ще осигурят възможност освобождаваните лица да се регистрират дистанционно и да ползват права за търсене на работа и/или получаване на обезщетения за безработица, без да излагат на риск своето здраве и това на близиките си с присъствени и продължителни посещения на офисите на бюрата по труда.

А дори и частично оказаната подкрепа чрез някое от посочените по-горе действия е показател за социална отговорност на работодател към неговите работници и служители, който придобива още по-голяма значимост в условията на настоящата тежка обстановка.

Повече и конкретна информация за начините и формите за заявяване на регистрация в бюрата по труда и получаване на обезщетения може да се намери на сайта на Агенцията по заетостта в рубриките Лесни стъпки за регистрация в бюрото по труда и Предлагащи работа, тук

Още новини