Начало Новини Актуално Работодатели подкрепят създаването на Граждански борд

Работодатели подкрепят създаването на Граждански борд

Актуално

работодатели подкрепа Граждански бордАсоциацията на индустриалния капитал в България приветства и подкрепя инициативата на президента да създаде Граждански борд, който да подпомогне подготовката и гарантирането на честни парламентарни избори. При това, настояваме водещи да бъдат следните принципи: почтеност, справедливост, реалистичност и публичност.

Това трябва да са и водещите изисквания към всеки индивидуален член на бъдещия служебен кабинет, както, впрочем, и на членовете на всеки следващ кабинет. Уверени сме, че така може да се върне доверието сред обществото ни, доверие, чийто дефицит отчетливо всички ние усещаме, се казва в съобщение, изпратено до медиите.

Важно е и да поставим конкретни задачи пред бъдещото служебно правителство, които могат и трябва да бъдат изпълнени в интерес на обществото, без за целта да са нужни специфичните законодателни промени, сред които:
Гарантиране на ефективен контрол над дружества с монополно положение на пазара, произтичащо от държавна регулация. Като организация с членове – водещите публични компании в България, както и като член на Европейския център на работодателите и предприятията с публично участие и предприятията, предоставящи услуги от общ интерес (СЕЕР – социален партньор на европейско равнище), АИКБ категорично настоява дружествата с монополно положение да бъдат задължени да разкриват информация по реда на ЗППЦК. Нека тези дружества декларират приемането на принципите на Националния кодекс за корпоративно управление – за държавните предприятия и организации това може да стане с директно разпореждане от страна на принципала, а за останалите частни субекти – например чрез акт на съответния държавен регулатор (ДКЕВР, КРС, КЗК).

Постигането на такава отчетност ще доведе до  публичност, проследимост на ценообразуването, прозрачност в разходите на тези дружества, а гражданското общество ще има лесен достъп до информация, към която оправдано проявява чувствителност. Тази мярка ще постигне и дългосрочен стабилизиращ ефект по цялата верига на ценообразуване на услугите и продуктите, които тези дружества предоставят. Успоредно с това, служебният кабинет да подготви и текстове на антимонополно законодателство, адекватни на установените с години най-добри световни практики.

Единственият разумен път към постигане на национален просперитет, конкурентна икономика и висок жизнен стандарт е системно повишаване на производителността на труда и създаване на благоприятна бизнес среда. Идеите на АИКБ в това отношение са представени в приложената позиция.

Още новини