Начало Новини Актуално Работодатели наели работници за един ден, трябва да ги осигуряват

Работодатели наели работници за един ден, трябва да ги осигуряват

Актуално
1НАП Стара ЗагораЛицата сключили трудов договор за един ден с регистриран земеделски производител, подлежат на осигуряване за инвалидност, поради общо заболяване, старост и смърт, и трудова злополука, и професионална болест, припомнят от Старозагорския офис на Националната агенция за приходите. Осигурителните декларации образец 1 за наетите за ден лица се подават до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните. Земеделските стопани следва да подадат в НАП и декларация образец 6 за дължимите вноски и удържания данък за изплатен доход. Задължението е на регистрираните земеделски производители, с основна икономическа дейност Растениевъдство, които наемат лица на краткотрайна сезонна селскостопанска работа. Видът работа може да бъде само за обработка на насаждения и прибиране на реколта от плодове, зеленчуци, лавандула и розов цвят.Бланките на трудовите договори и регистрацията им се контролира от Инспекцията по труда, на чийто сайт може да бъде намерена подробна информация и бланки на документи.
Сезонните работници, които са заети в селското стопанство в региона, след края на кампанията, ако не започнат друга работа или не се регистрират в Бюрата по труда, и не получават обезщетения за безработица, трябва да платят сами здравните си вноски. Задължението касае временно наетите работници по прибиране на реколтата и подготовка на селскостопанската продукция за пазара. Задължително условие е и подаването на декларация образец 7 от лицата, които се осигуряват здравно за своя сметка. Срокът за подаването й е до края на месеца, следващ месеца в който лицата са приключили сезонната си работа. Пример: ако договорът на временно наетото лице (берач на череши, лавандула, пипер и други) е изтекъл през месец август, то следва да подаде декларация образец 7 през септември в офис на НАП. Лицето трябва да плати и първата вноска за здравно осигуряване за месец август в размер на 16.80 лв. до 25 септември. Съгласно актуалното законодателство, лице което няма платени здравни осигуровки в рамките на 3 месеца, губи пациентските си права.

Още новини