Начало Новини Актуално Работодатели могат да се възползват от новата схема за стажове на младежи

Работодатели могат да се възползват от новата схема за стажове на младежи

Актуално
Бюро по трудаВ бюрата по труда в страната се приемат заявления на работодатели и младежи до 29-годишна възраст с висше или средно професионално образование, които нямат стаж по завършената от тях специалност. Настоящата схема допълва възможностите за реализация на младежите освен по операция Развитие по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, а така също и по съществуващите към момента национални програми и мерки, насочени към повишаване заетостта на младежите чрез трайното им включване на пазара на труда.

Новата операция е насочена към всички сфери на икономиката с изключение на държавни и общински администрации, структури на съдебната система, както и секторите на селското, горското и рибното стопанство. Продължителността й е 34 месеца, а финансовата рамка е - 35 млн. лв.
В проекта не могат да участват младежи, завършили средно или висше образование (дипломирани), с трудов стаж по специалността.

В края на проекта през 2013 г., 13 500 лица трябва да са преминали успешно стаж по придобитата от тях специалност с възможност за последваща заетост.

В тази връзка в Дирекция Бюро по труда - Стара Загора на 19.10.2010 г. в стая 202 от 10.00 ч. се организира ден за информация. Поканени са всички работодатели, които проявяват интерес към програмата!

Още новини