Начало Новини Актуално Работник в България допринася средно с 5297 лв. за брутния вътрешен продукт

Работник в България допринася средно с 5297 лв. за брутния вътрешен продукт

Актуално

Работещите в България хора са 3,663 млн., показват данни на Националния статистически институт за третото тримесечие на 2010 г.  Общият брой отработени часове е 1478,9 милиона. В сравнение с третото тримесечие на 2009 г. броят на заетите лица е намалял с 5%, като са отработени с 5,1% по-малко човекочасове.

Структурата на заетостта по икономически дейности през третото тримесечие на 2009 и 2010 г. показва увеличение на относителния дял на заетите в аграрния сектор.
На едно заето лице се падат 5296,60 лв. от текущия обем на брутния вътрешен продукт (БВП), като всеки зает създава средно 13,10 лв. БВП за един отработен час. БВП на един зает реално се увеличава като за един отработен час се произвеждат с 6,4% повече реална стойност от БВП. Брутната добавена стойност (БДС) средно на един зает през третото тримесечие на 2010 г. реално се увеличава с 5,5% и съответно с 5,6% за един отработен човекочас. Равнището на производителността на труда е най-високо в сектора на индустрията - 5113,9 лв. БДС средно на един зает и 12,3 лв. за един отработен човекочас. В сектора на услугите всеки зает произвежда средно 4733,9 лв. БДС, като за един отработен човекочас се създават средно 11,8 лв. от текущия обем на показателя. Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор - 2022,4 лв. БДС на един зает и 5,10 лв. за един отработен човекочас.

Още новини