Начало Новини Актуално Работна група за разработваване на Стратегия за участието на Блъгария в Четвъртата индустриална революция (Индустрия 4.0

Работна група за разработваване на Стратегия за участието на Блъгария в Четвъртата индустриална революция (Индустрия 4.0)

Актуално
1industry4 0Във връзка с изпълнение на Заповед № РД-144/02.02.2018 г. на министъра на икономиката за определяне на работна група за разработваване на Стратегия  за участието на Блъгария в Четвъртата индустриална революция, в  Министерството на икономиката разработихме Анкета "Индустрия 4.0 в  България".
Целта на настоящата анкета е да получим отговор на въпроса за  познаването, състоянието и готовността на българския бизнес за включване в  технологичните тенденции, очертани от Индустрия 4.0.Обобщените резултати  ще бъдат използвани при разработването на Стратегия за участие на България  в Четвъртата индустриална революция.В тази връзка Ви изпращам линк към анкетата, с молба да бъде разпространена до бизнеса, http://www.mi.government.bg/bg/themes/anketa-industriya-4-0-v-balgariya-1863-468.html.
На сайта на Министерство на икономиката в рубрика Политики и стратегии е публикувана Концепция за цифрова трансформация на българската индустрия (Индустрия 4.0) ( http://www.mi.government.bg/bg/themes/koncepciya-za-cifrova-transformaciya-na-balgarskata-industriya-industriya-4-0-1862-468.html ) и Анкетната карта.
Създадена е и електронна поща по темата Индустрия 4.0 - , на която да се получават освен анкетните карти и Вашите предложения.

Още новини