Начало Новини Актуално Работна група обсъди прилагането на държавна помощ за животновъдството

Работна група обсъди прилагането на държавна помощ за животновъдството

Актуално

На среща със заместник-министъра на земеделието и храните Цветан Димитров представители на животновъдните организации в България обсъдиха прилагането на държавната помощ за подпомагане достъпа до финансиране при настоящата финансова и икономическа криза. По време на срещата бяха обсъдени възможностите за конкретното прилагане на тази помощ в България за 2010 година за подпомагане на стопанствата, отглеждащи овце и кози – майки.

Предвижда се през настоящата година заявления за подпомагане да се подават в първите седмици на месец февруари. Добре е стопаните да подготвят документите си навреме и преди стартиране на приема, който ще бъде обявен точно след заседание на Управителния съвет на държавен фонд „Земеделие”.
Комплектът включва освен типовото заявление, което ще бъде попълнено и предоставено на Областната дирекция на фонд „Земеделие”, също и документ за актуална регистрация или пререгистрация като земеделски производител от Областната дирекция „Земеделие” за 2010 година, съобщиха от пресцентъра на земеделското . Друг необходим документ е изготвената актуална справка от Районната ветеринарно-медицинска служба за броя на животните, парафирана от официалния ветеринарен лекар. Необходим е също така и актуален документ от Национална агенция по приходите за текущото състояние на задълженията на заявителя на помощта, издаден най-рано през месеца, предхождащ момента на кандидатстването.
Съгласно Съобщение на Комисията от 25 февруари 2009 г. помощта, за която се кандидатства, се прилага по Временна общностна рамка на ЕК, валидна от 17 декември 2008 година до 31 декември 2010 г. В съобщението се посочва, че помощта е предназначена за подпомагане достъпа до финансиране, тъй като „земеделските производители все по-често срещат трудности при получаване на кредити вследствие на финансовата криза”. Първоначално в съобщението на ЕК беше предвидено прилагане само за земеделски производители, като с изменение от 31 октомври 2009 г. беше предвидена възможност и за въвеждане на „съвместима помощ в ограничен размер за предприятията, занимаващи се с първично производство на селскостопански продукти”.
Помощта се предоставя от държавата-членка, като се нотифицира от ЕК. В съобщението на ЕК от 31 октомври 2009 г. беше уточнено, че „преди предоставянето на такава помощ, държавата-членка получава декларация в писмена или електронна форма относно получаването през текущата година на друга минимална помощ и помощ в съответствие с тази мярка. Проверява се и дали помощта няма да доведе до повишение на общия размер помощ, получена в периода от 1януари 2008 г. до 31 декември 2010 г. до равнище, надхвърлящо тавана от 15 000 евро. Така сумата на минималната помощ трябва да бъде приспадната от сумата на съвместимата помощ, отпусната за същата цел според останалите възможности, предвидени във временната рамка за финансиране на ЕК.

Още новини