Начало Новини Актуално Публично обсъждат изпълнение на бюджета на Община Стара Загора за 2017 година

Публично обсъждат изпълнение на бюджета на Община Стара Загора за 2017 година

Актуално
1община стара загораНа основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 50 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора Председателят на Общински съвет – Стара Загора Таньо Брайков кани местната общност за участие в публично обсъждане на годишния отчет за касово изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Стара Загора за 2017 година.
Обсъждането ще се проведе на 11.05.2018 г. от 17.30 часа в зала П. Р. Славейков в сградата на общината.
Материалите по публичното обсъждане ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община Стара Загора www.starazagora.bg .
Становища по годишния отчет за изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз може да се подават до 9 май 2018 година в деловодството на общината или на електронен адрес: s.deneva@starazagora.bg.

Още новини