Начало Новини Актуално Публично обсъждане за поемане на дългосрочен дълг за ремонт на културни и образователни обекти в Стара Загора

Публично обсъждане за поемане на дългосрочен дълг за ремонт на културни и образователни обекти в Стара Загора

Актуално

дългосрочен дълг от Община Стара ЗагораПублично обсъждане на намеренията за поемане на дългосрочен дълг от Община Стара Загора през 2020 година се проведе днес в зала Петко Славейков. Искаме да обсъдим с Вас поемането на дългосрочен дълг за обществено значими проекти само в сферата на културата и образованието, които са приоритетни за Общината - каза кметът Живко Тодоров.

Той поясни, че всички страдат от пандемията, приходите намаляват, но пък сега е времето да се вземат средства като кредити, защото са по-евтини.

В обсъждането участваха още заместник-кметовете Йордан Николов, Иванка Сотирова и Милена Желева, секретарят на Общината Делян Иванов, главният финансист Цанка Ганева, главният архитект Виктория Грозева, председателят на Общинския съвет Мария Динева, общински съветници, представители на културни и образователни институти и граждани.

Цанка Ганева представи параметрите на двата кредита за обновяване на Летния и Драматичния театър в Стара Загора, както и за реновиране на училищата Васил Левски и Христо Ботев.

От Обединение Фонд за устойчиви градове ще се вземе кредит в максимален размер 6,950 млн. лева в т. ч. за: обновяване на Летен театър в парк Митрополит Методий Кусев, на стойност до 2,950 млн. лева и за реконструкция и обновяване на Драматичен театър Гео Милев на стойност до 4 млн. лева. Срокът за погасяване е 15 години, а максималният годишен лихвен процент - осреднена лихва за целия кредит до 1% на годишна база.

От платформата Фонд ФЛАГ ЕАД и Българска инвестиционна и координационна платформа за градско развитие ще се заемат 6,5 млн. лв. за проект за ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Средно училище Христо Ботев (до 3,5 млн. лева) и Средно училище Васил Левски (до 3 млн. лева). Заемът също е дългосрочен - 15 години, а максималният годишен лихвен процент - плаващ лихвен процент, формиран от сбора на 6-месечен Euribor плюс (който е 0%) и надбавка от до 3% на годишна база.

Главният архитект Виктория Грозева представи обектите в сегашното и в бъдещото им състояние. Тя разясни какво ще се прави по ремонтите им и основните цели на изпълнителите.

Мисля, че няма човек, за когото да не е видна необходимостта от ремонтите. Надяваме се на подкрепата на Общинския съвет, а и от някои проекти като Летния театър можем да печелим - обясни Живко Тодоров.

Директорът на Драматичен театър Гео Милев Ивелин Керанов благодари, че най-сетне ще има ремонт и предложи готовият вече проект да бъде съгласуван с творческия екип на театъра.

Своята благодарност изказа и директорката на Средно училище Васил Левски Лина Борисова. Тя обясни, че и досега е срещала подкрепата на Общината за козметични ремонти. Според Петя Грозева, председател на училищното настоятелство, родителите също подкрепят идеята.

Очаква се ремонтите да започнат през февруари или март догодина.

Още новини