Начало Новини Актуално Публично обсъждане на проект за туризма в община Стара Загора

Публично обсъждане на проект за туризма в община Стара Загора

Актуално

Стара Загора

Община Стара Загора кани всички заинтересовани страни да участват в публично обсъждане, във връзка с подготовка на проектно предложение по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите.

Партньори са общините Нова Загора и Раднево.

Кандидатства се по приоритетна ос 3 Устойчиво развитие на туризма, операция 3.2: Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите.  
Основна цел на схемата е да се развие регионален туристически продукт и да се повиши ефективността на регионалния маркетинг.

Конкретните цели на проекта трябва да бъдат свързани с: подкрепа за дестинации със значителен туристически потенциал, популяризиращи природното, културно и историческо наследство, икономическа диверсификация на съответната територия, насърчаване на предлагането извън сезона и увеличаване заетостта на легловата база, привличане на нови пазарни сегменти за специфичните регионални продукти, използване на ефективни съвременни средства и техники за достигане до целевите туристически пазари.

Публичното обсъждане ще се проведе на 7 март от 10 часа в зала №2 на общината.

Още новини