Начало Новини Актуално Проверяващите използването на средства от еврофондовете - без изискване за професионален стаж

Проверяващите използването на средства от еврофондовете - без изискване за професионален стаж

Актуално
Одитори

За назначаването на младши одитори, които извършват одитни дейности по фондове и програми на Европейския съюз, няма да е необходим 2-годишен професионален стаж. Това съществуващо сега изискване за заемане на най-ниската длъжност в Одитния орган отпада с изменение в Единния класификатор на длъжностите в администрацията.

По този начин Класификаторът беше приведен в съответствие с промените от м. юли 2010 г. в Закона за вътрешния одит в публичния сектор. Целта е да се укрепи административният капацитет на Одитния орган, съобщиха от Правителствената пресслужба.

След промяната за младши одитори, извършващи одитни дейности по фондове и програми на ЕС, ще се назначават лица със завършено висше образование и притежаващи сертификат за вътрешен одитор в публичния сектор.

Още новини