Начало Новини Актуално Проверяваме сметките си за ток в интернет по клиентски номер

Проверяваме сметките си за ток в интернет по клиентски номер

Актуално

От юли 2010 г. клиентите на EVN Bulgaria вече могат да правят проверка на сметка за изразходвана енергия в интернет на адрес www.evn.bg не само по ИТН (номер на измервателна точка), но и по клиентския си номер. Справка за консумирана електрическа и топлинна енергия може да се направи на интернет страницата на всяко едно от дружествата на EVN Bulgaria – EВН България Електроснабдяване АД, EВН България Електроразпределение АД и ЕВН България Топлофикация ЕАД.

За да използват услугата за проверка, е необходимо клиентите да направят еднократно регистрация, която е описана в страницата, съобщиха от пресцентъра на дружеството. Услугата за проверка e достъпна в меню услуги и тарифи – битови клиенти – ЕВН ЕС АД плащане – проверка на сметките. Независимо от това дали клиентът въвежда своя клиентски номер или ИТН, той ще вижда всички свои точки (обекти) на потребление. Както ИТН, така и клиентския номер могат да се видят в предишна фактура. Сайтът на EVN Bulgaria се зарежда с информация за консумираната електрическа енергия, дължимата сума и срок за следващо плащане до 1-во число на месеца за клиентите с период на плащане от 1-во до 15-то число и до 11-то число на месеца за клиентите с период на плащане от 11-то до 25-то число.
С подобряването на услугата EVN Bulgaria продължава прилагането на концепцията си за усъвършенстване на обслужването и предоставяне на повече информация за клиентите си. Проверка на изразходваната енергия може да се направи и в телефонния център на дружеството. Услугата за автоматична проверка може да се извърши на телефонен номер 0700 10 207, като е необходимо да се въведе ИТН.

Още новини