Начало Новини Актуално Проверят масово за трудови договори

Проверят масово за трудови договори

Актуално

От средата на юни инспекторите от дирекция "Инспекция по труда" в Стара Загора предприеха масирани проверки за трудови договори. Те са част от кампанията на Главна инспекция по труда като мярка на правителството срещу сивата икономика, съобщи главен инспектор Йордан Йорданов.

Наемането на персонал без трудов договор се използва като инструмент за укриване на доходи и печалба, както и за неплащане на пълния размер дължими данъци и осигуровки. Работещите без сключен трудов договор в писмен вид нямат право на платен или неплатен отпуск и на обезщетение за безработица, не могат да получават болнични, нито да се регистрират като безработни в бюрата по труда, пише вестник Старозагорски новини.
Предмет на проверките е основно наличието на писмено сключени трудови договори. Ще се проследява дали има изпратено от работодателя уведомление до териториалното поделение на Националната агенция за приходите (НАП) за договора и дали на работника или служителя е връчено копие от уведомлението.
При установяване на нарушения инспекторите прилагат правомощията си за узаконяване на трудовите правоотношения, като издават постановление по чл. 405а от Кодекса на труда. То визира обявяване на съществуването на трудово правоотношение, даване на задължителни за изпълнение предписания за сключване на писмени трудови договори в посочен срок и съставяне на актове за установени административни нарушения. Въз основа на актовете се издават наказателни постановления за налагане на финансови санкции.
Целта на проверките е да се намали броят на работещите без трудови договори, затова кампанията обхваща всички икономически дейности на територията на цялата страна. При констатирани нарушения ще се правят повторни проверки с приоритет наличието на трудови договори и заплащане на труда на работещите.
Успоредно с другите предприети мерки дирекция "Инспекция по труда" - Стара Загора, ще подава сигнали до бюрата по труда и териториалните поделения на Националния осигурителен институт за всички случаи, в които е установено наемане на работа без трудови договори. Целта е да се провери дали лицата не са регистрирани като безработни и получават ли обезщетения.
В някои от проверките ще участват и представители на медиите, а всяка седмица ще предоставяме информация за хода и резултатите от тях, каза още главен инспектор Йордан Йорданов.

Още новини