Начало Новини Актуално Провеждане на стратегически консултации за регионално развитие с представители на Международна банка за възстановяване и

Провеждане на стратегически консултации за регионално развитие с представители на Международна банка за възстановяване и развитие в периода 15 - 26 юли 2019 г.

Актуално

картаМинистерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) е в процес на изпълнение на Споразумение с Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) за оказване на консултантска помощ в подкрепа на подобряване на процеса на регионално развитие в България и подпомагане в процеса на програмиране за периода 2021-2027 г.

Обхватът на проекта с МБВР е съсредоточен върху подпомагането на МРРБ в структурирането и функционирането на основните звена, отговорни за изпълнението на регионалната политика за следващия програмен период, както и да подкрепи техния административен капацитет.

В рамките на изпълнението на дейностите по Споразумението, МРРБ и МБВР съвместно организират поредица от стратегически консултации на регионално и местно ниво в периода 15-26 юли 2019 г. Предвижда се консултациите да бъдат проведени чрез срещи с различни групи заинтересовани страни, на които да бъде обсъдена визията за регионално развитие през новия програмен период и механизма за изпълнение на интегрирани териториални проекти.

Партньорството между всички заинтересовани страни е от решаващо значение за провеждането на успешна политика по регионално развитие, ето защо каним за участие в този процес представители на неправителствения сектор, на академичните среди, на местния бизнес, граждани.

В тази връзка от Министерството на регионалното развитие и благоустройството прави покана към представителите на бизнеса и към други заинтересовани хора да вземат участие в предстоящите стратегически консултации и срещи. Консултациите ще се проведат по предварително определен график, като е предвидено по едно широко публично събитие във всеки един от шестте района от ниво 2. Към поканата за предварителна информация са приложени график за провеждане на събитията, примерни въпроси за дискусия и допълнителни материали.

Необходимо е да се потвърди участие на електронния адрес regionalnorazvitie@mrrb.government.bg, като се посочи мястото на срещата, на която участникът желае да присъства.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

  1. График за провеждане на консултациите

  2. Въпроси за дискусия по време на срещите

  3. Концепция за изпълнение на интегриран регионален подход през новия програмен период 2021-2027 г.

  4. Решение на Министерски Съвет № 335 от 7 юни 2019 г. за одобряване на индикативно финансово разпределение на средствата от Европейския социален фонд+, Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд за програмен период 2021-2027 г. по цели на политиката и програми // Приложение

  5. Документ за дискусия, изготвен от МБВР

Още новини