Начало Новини Актуално Проведе се стартиращ информационен ден за екологична осведоменост на обществеността от район Гълъбово във връзка с изпъл

Проведе се стартиращ информационен ден за екологична осведоменост на обществеността от район Гълъбово във връзка с изпълнение на проект Зелена алтернатива за моя град

Актуално
555k1На 18.09.2014 г. в гр. Гълъбово, читалище Просвета - 1911 г., със съдействието на Търговско - промишлена палата Стара Загора и Община Гълъбово, проведе стартиращ информационен ден за екологична осведоменост на обществеността от района във връзка с изпълнение на проект Зелена алтернатива за моя град. Проектът е финансиран чрез Местна инициативна група (МИГ) Гълъбово по Договор 51/3/3230505/15.05.2014 за отпускане на финансова помощ по мярка 4.1 Прилагане на стратегии за местно развитие от програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 година (ПРСР), подкрепени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), мярка 323 - Опазване и подобряване на селското наследство, мярка 323А Опазване и подобряване на природното наследство.
Проектът цели да насърчи обществото към целесъобразни еко-инициативи за опазване и облагородяване на градската среда за живот. В информационния ден взеха участие граждани, ученици от Първо Основно Училище Свети Паисий Хилендарски и Второ Основно Училище Христо Ботев, местни дейци и представители на бизнеса, управници и членове на МИГ - Гълъбово.
Участниците бяха запознати със състоянието на природното наследство и екологичната картина на района. Представиха се добри практики от реализирани на подобни мултицелеви проекти с екологична насоченост. Състоя се дискусия относно определяне на значимите екологични проблеми на общността. Генерираха се предложения за местни еко-инициативи, дейности в областта на природо-защитата и опазването на околната среда. С висока активност се отличиха децата от местните училища, които след това с радост и ентусиазъм участваха в организирано почистване на градински площи около читалището в гр. Гълъбово, като демонстрираха и дадоха пример на всички, че бъдещето и опазването на природното богатство е изцяло в наши ръце.
В рамките на проекта Зелена алтернатива за моя град по-късно през есента се планира и залесяване на общински площи в града и заключителен информационен ден за отчитане на постигнатите резултати към средата на 2015 г.

 

 

Още новини