Начало Новини Актуално Проучване за иновативна система за дистанционен достъп, контрол и управление на процеси и апарати

Проучване за иновативна система за дистанционен достъп, контрол и управление на процеси и апарати

Актуално

анкета Стара Загора

Търговско-промишлена палата - Стара Загора извършва проучване на мнението на потенциални потребители (корпоративни клиенти и битови потребители) на иновативна система за дистанционен достъп, контрол и управление на процеси и апарати. Тя е разработвана от Трафик Контрол ООД - Стара Загора с цел максимално удовлетворяване на потребностите им.

Системата е базирана на централизиран сървър и онлайн достъп до него (чрез интернет или през мрежите на мобилните оператори), където всеки регистриран потребител може дистанционно да следи състоянието и параметрите на различни процеси и да управлява неограничен брой крайни устройства. Връзката е двупосочна - от една страна системата подава информационни сигнали за състоянието на наблюдаваните параметри и обратно - потребителят дистанционно подава команди и променя настройки.

Използването на системата се предлага чрез абониране за услугата и закупуване на съответното устройство (видео камера, датчик, управляващ модул или друго устройство).

Анкета за
корпоративни клиенти

Чрез системата дистанционно могат да се следят в реално време и да се управляват фирмени процеси, като:

•          Транспортни средства - местоположение, работен режим на двигателя, товар, нива на горива и масла. Подходящо е за фирми с транспортни средства и селскостопански дейности.

•          Производствени процеси - параметри на машини, като температура, налягане, обороти и други. Освен това могат да бъдат стартирани или спирани агрегати и съоръжения, само чрез контролен бутон от Вашия компютър.

•          Охранителни дейности - камери, микрофони и други датчици, следящи достъпа до отдалечени имоти, складове, офиси, автомобили и др.

•          Мониторинг - параметри на околната среда (температура, влажност, налягане и други). Приложението в този случай е много широко - от метеорологични станции, през контрол на земеделски, напоителни, енергодобивни и други съоръжения.

Анкета за
битови потребители

Тази услуга може да намери широко приложение в бита и да гарантира вашата сигурност и спокойствие в дома ви за:

•          Видео и звуков контрол на Вашия дом или друг имот

•          Постоянна информация за Вашите деца и близки

•          Управление на домакински и други уреди

•          Контрол на Вашия автомобил

•          Дистанционен мониторинг и управление на всякакви процеси и устройства

 

Области на приложение от ръководителите на предприятия на системата за телеметричен контрол и мониторинг са:

Екология - Иновативната идея е широко приложима в централизирането и обработването на много и разнообразна информация, касаеща важния за наши дни екологичен мониторинг. Настоящата система е полезна за различни видове измервателни станции - за води, въздух и т.н., като предлага възможност, освен мониторинг, да бъде извършван и контрол на ресурсите, като при необходимост могат да се включат и аларми, които да сигнализират за повишаването или понижаването на дадени показатели. Всички институции или частни организации, които имат за цел опазването на околната среда, могат да се възползват по един или друг начин от иновативния продукт.

Промишленост – В сферата на различните отрасли на промишлеността, които са пряко свързани с контрол на човешки ресурси и машини, системата е изключително полезна, тъй като нейното функциониране спестява средства – както за компютърна техника, която да съхранява и обработва информация, така и за работници, които да осигурят поддръжката на въпросната техника. С включване към системата и заплащане на месечен абонамент, потребителите получават акаунт и парола, благодарение на които посредством свързване чрез интернет могат да правят своите справки и осъществяват команди пестейки време, независимо в коя част на света се намират.

Секюрити – Иновативният продукт, който обединява, обработва и централизира много и разнообразна информация, постъпваща от различни видове системи за сигурност – видео наблюдение, контрол на достъпа и др., е единствен по рода си в този отрасъл. Едновременният контрол, който се осъществява чрез настоящата система и нейното глобално приложение поставят нов етап в развитието на фирмите, осигуряващи охрана с технически средства.

GPS контрол – Разширяването на населените места и създаващите се мегаполиси изискват единна система за дистанционен контрол и мониторинг на пътната обстановка.

 

Търговско-промишлена палата - Стара Загора се обръща към Вас с молба да попълните анкетата, с цел да се подобри развитието на продукта и неговото приложение.

 

БОНУС за попълване на анкетата!

Ако:

•          изпратите попълнена анкета до 20.03.2012 и

•          сключите договор за ползване на система за дистанционен мониторинг и контрол (независимо от датата на сключване на договора),

първите 2 месеца няма да заплащате абонаментна такса. (Този бонус не включва техническите средства за предоставяне на услугата).


Допълнителна информация можете да получите на демонстрационния интернет сайт на системата: www.monitoring.bg

 

Още новини