Начало Новини Актуално Проучване на БТПП: Бизнесът е с оптимистични очаквания за 2014 година

Проучване на БТПП: Бизнесът е с оптимистични очаквания за 2014 година

Актуално

БТПП: Бизнесът е с оптимистични очаквания за 2014 годинаБългарската търговско-промишлена палата направи проучване за това какви са очакванията на ръководителите на фирмите за 2014 година и доколко бизнесът възнамерява да промени заплатите на служителите и работниците си. На въпроса дали финансовото състояние на предприятията позволява увеличаване на заплатите на служителите през 2014 г. по-голямата част от фирмите – 59% са отговорили отрицателно.

Въпреки нелеката икономическа ситуация общо 41% от фирмите имат намерения да увеличат заплатите на служителите си или поне на част от тях, показва изследването, което беше направено по поръчка на телевизия БиТВ. Според резултатите от анкетата всяка трета фирма (29%) планира увеличение на заплатите, но само на малка част от персонала. Едва 6% ще могат да повишат възнаграждението на всички служители. Същият е делът (6%) и на предприятия, които планират по-големи заплати за повечето свои служители през 2014 година.

Запитани с какъв процент средно биха увеличили възнагражденията, голямата част от членовете на БТПП (71%) отговарят в анкетата, че планират увеличение на трудовите възнаграждения средно с 10%. При останалите 29% увеличението на заплатите се очаква да е между 10% и 20%.

По въпроса как ще се отрази на бизнеса увеличаването на минималната работна заплата на 340 лева през 2014 г., над половината от фирмите (56%), участващи в проучването уточняват, че нямат служители наети на минимална работна заплата. При останалата част от представителите на бизнеса, които имат персонал, назначен на минимална работна заплата, увеличението ѝ ще доведе до премахване на социални придобивки (при 31% от работодателите); намаление на средствата за инвестиции (при 25%); прехвърляне на служители към непълно работно време (при 13%); съкращаване на персонал (при 12%). Почти една пета от фирмите посочват, че увеличението на минималната работна заплата няма да ги засегне негативно (19%).

Запитани дали възнамеряват да съкращават персонал през 2014 година, над половината от работодателите (58%) заявяват, че нямат такива намерения. Някои от работодателите отбелязват, че вече са направили достатъчно съкращения и затова не планират повече намаление на броя на служителите си. Над една трета от фирмите (32%) все още се колебаят и не могат да преценят. Същевременно, всяка десета фирма възнамерява да прави съкращения през 2014 година, показва анкетата.

По въпроса дали възнамеряват да назначават допълнително хора на работа през 2014 г., 36% от работодателите отговарят положително; точно половината от фирмите не планират да назначават допълнително персонал; а 14% не могат да преценят.

Според проучването за очакванията на бизнеса за 2014 година, преобладаващият дял фирми – 55% се надяват новата година да бъде в известна степен по-добра. 18% от тях очакват 2014 г. да бъде значително по-добра. Категорични песимисти за новата година са 6%. 12% са посочили, че по-скоро не очакват следващата година да е по-добра. Според 9% няма да има промяна за бизнеса им през новата година.

  


Още новини