Начало Новини Актуално Промяна в закона ще позволи връщане на потребителски кредит без наказателни такси

Промяна в закона ще позволи връщане на потребителски кредит без наказателни такси

Актуално

Клиентите на банки ще могат да се откажат от сключения договор за потребителски кредит и ще имаме възможност да го погасят предсрочно, без да дължат наказателни такси. Това предвиждат приетите от депутатите на първо четене промени в Закона за потребителския кредит.

В рамките на 14 календарни дни потребителят може да се откаже от заема, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, е записано в закона.
Потребителският заем може да бъде погасен изцяло или частично, като кредиторът не може да откаже предсрочното му погасяване, гласи законопроектът. Кредиторът няма право на обезщетение при предсрочно погасяване, когато то се извършва в период, през който лихвеният процент по договора за кредит не е фиксиран или плащането е по застрахователен договор, чиято цел е била да гарантира връщането на кредита. Същото важи и при договорите за кредит под формата на овърдрафт.

Кредиторът ще бъде задължен незабавно да уведоми потребителя за всяка промяна в годишния лихвен процент преди влизане в сила на промяната. Освен това горната граница на потребителския кредит вече ще е 147 хил. лв. вместо досегашните 40 хил. лв. За да се провери надеждността на кредитополучателя, кредиторът вече ще прави справка в Централния кредитен регистър или друг регистър, информира pari.bg.
Предвижда се във всяка писмена реклама за потребителски кредит компанията, която го предоставя, задължително да посочва с големи букви и еднакъв шрифт всички условия по него.

Още новини