Начало Новини Актуално Промишленото производство бележи ръст от 2,2% за година

Промишленото производство бележи ръст от 2,2% за година

Актуално
Промишлено производство

По предварителни данни през юни 2011 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, намалява с 1.5% в сравнение с май 2011 година. През юни 2011 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство нараства с 2.2% спрямо съответния месец на 2010 година.

През юни 2011 г. спрямо предходния месец производството в добивната промишленост намалява с 14.2%, в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 3.1%, а в преработващата промишленост - с 0.4%, съобщиха от Националния статистически институт.

По-значителен спад в преработващата промишленост се наблюдава при производството на химични продукти - с 9.9%, при производството на основни метали - с 8.0%, при производството на изделия от каучук и пластмаси - с 5.3%. Ръст е регистриран при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 12.6%, при производството на лекарствени вещества и продукти - със 7.5%, при производството на тютюневи изделия - със 7.4%.

На годишна база увеличение на промишленото производство, изчислено от календарно изгладените данни, е отчетено в преработващата промишленост - с 4.5%, докато намаление е отбелязано в добивната промишленост - с 5.4%, и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 2.8%.

Регистриран е ръст в производството на продукти за междинно потребление (5.8%) и в производството на инвестиционни продукти (1.6%), а в производството на енергийни продукти е отчетено намаление (1.5%).

Още новини