Начало Новини Актуално Промишлеността бележи лек ръст на месечна база

Промишлеността бележи лек ръст на месечна база

Актуално

Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през ноември 2009 г. е с 0.3% над равнището от предходния месец. Увеличение на цените има в добивната промишленост - с 2.4% и в преработващата промишленост - с 0.3%, а намаление е регистрирано в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.1%.


В преработващата промишленост по-значително увеличение на цените спрямо предходния месец се наблюдава при производството на основни метали - с 6.8% и при производството на химични продукти - с 0.9%, а намаление е отчетено при производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 1.9%, при производството на машини и оборудване, с общо и специално предназначение - с 1.6% и при производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 1.4%.

Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през ноември 2009 г. намалява с 5.3% в сравнение със същия месец на 2008 година. Цените спадат в преработващата промишленост - с 6.5% и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 5.4% , докато в добивната промишленост е регистрирано увеличение - с 10.5%.
Намаление на цените в преработващата промишленост спрямо ноември 2008 г. е отчетено при: Производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 9.0%; производството на хранителни продукти - с 5.6%; производството на изделия от каучук и пластмаси - с 4.0%. Увеличение на цените се наблюдава при: Производството на напитки - с 6.8%; производството на превозни средства, без автомобили - с 5.4%; обработката на кожи; производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 4.9%.
Общият индекс на цени на производител през ноември 2009 г. се увеличава с 0.5% спрямо предходния месец. По високи цени са регистрирани в добивната промишленост - с 1.9% и в преработващата промишленост - с 0.7%, докато в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ има намаление с 0.5%.
В преработващата промишленост по-съществено увеличение на цените се наблюдава при производството на основни метали - с 3.3% и при производството на химични продукти - с 1.0%, a намаление при производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 1.7%, при производството на метални изделия, без машини и оборудване и при производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти - с по 1.2%.
Общият индекс на цените на производител през ноември 2009 г. намалява с 5.9% в сравнение със същия месец на 2008 година.
В преработващата промишленост спадът на цените на производител е 5.4% спрямо ноември 2008 година. По съществено намаление е регистрирано при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 19.9%, при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 8.4%, при производството на превозни средства, без автомобили - с 6.9% и при производството на хранителни продукти - с 6.7%, а увеличение се наблюдава при производството на напитки - с 6.4%, при производството на химични продукти - с 3.9% и при производството на облекло - с 3.6%.

Още новини