Начало Новини Актуално Променят Наредбата за ползване на общинските жилища

Променят Наредбата за ползване на общинските жилища

Актуално

Кметът Живко Тодоров предлага на предстоящата сесия на Общинския съвет да се измени и допълни Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията община Стара Загора. Те касаят условията, на които следва да отговарят кандидатите за настаняване в общински жилища, както и последващото определяне на групите, в зависимост от степента на жилищната им нужда.

Добавя се нова тoчка 14 - "Заявителят да не е осъждан за престъпления от общ характер по смисъла нa Наказателния кодекс", пише вестник Старозагорски новини.
Семействата (домакинствата), които отговарят на условията по чл. 7 и 8, се подреждат в зависимост от степента на жилищната им нужда в следните групи:
1-ва група - живеещи в помещения, негодни за обитаване, вредни в санитарно-хигиенно отношение или застрашени от самосрутване, освидетелствани по установения за това ред; 2-ра група - семейства, живеещи под наем, въз основа на свободно договаряне; 3-та група - семейства, настанени под наем в резервни общински жилища; 4-та група - заемащи недостатъчна жилищна площ по нормите на чл.18.
Ако промените в Наредбата бъдат приети, те ще влязат в сила от 01.06.2012 г.

Още новини