Начало Новини Актуално Променени са изискванията за кандидатстване по схема В подкрепа за следващия програмен период

Променени са изискванията за кандидатстване по схема В подкрепа за следващия програмен период

Актуално

променени изисквания схема В подкрпа следващ програмен периодУправляващият орган на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г. (ОПРР) уведомява конкретните бенефициенти по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012 В подкрепа за следващия програмен период, че са нанесени корекции в изискванията за кандидатстване и пакета документи по схемата.

Разширен е обхватът на допустимите дейности за финансиране чрез добавянето на нови дейности, насочени към изготвянето на технически паспорти на строежите по реда на Наредба № 5 за техническите паспорти на строежите и дейности, свързани с предоставяне на услуги в общността за възрастни хора и деца, които не са планирани по други схеми и проекти, свързани с процеса на деинституционализация в РБългария, съобщиха от пресцентъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Кандидатите следва да имат предвид, че проектни предложения могат да бъдат подавани текущо от датата на обявяване на поканата за представяне на безвъзмездна финансова помощ, но не по-късно от 30 април 2013 г. в 16,00 часа местно време. Веднага след получаване на проектното предложение, УО на ОПРР ще стартира процедура по неговата оценка в рамките на ГД Програмиране на регионалното развитие.

Одобрените корекции в изискванията за кандидатстване са подробно описани в Заповед № РД-02-36-240/ 28.03.2013 на Ръководителя на Управляващия орган и са оцветени в жълт цвят в текста на документите.

Още новини