Начало Новини Актуално Производството на ток ще се свие, ако ТЕЦ Брикел и ТЕЦ Марица 3 спрат

Производството на ток ще се свие, ако ТЕЦ Брикел и ТЕЦ Марица 3 спрат

Актуално

Министърът на околната среда и водите Нона Караджова и заместникът й Евдокия Манева проведоха среща с представители на КНСБ и КТ Подкрепа по повод предстоящо извеждане от експлоатация на топлоелектрическите централи ТЕЦ Брикел и ТЕЦ Марица 3. В срещата взеха участие експерти от МОСВ,  Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Българска стопанска камара, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и Асоциацията на топлофикационните дружества в България (АТДБ).

Съгласно изискванията на европейското законодателство за ограничаване на емисиите на серен диоксид, азотни диоксиди и прах от големи горивни инсталации и според Прилагащата програма, разработена от дружествата, те имат задължения за конкретни дейности, за да бъдат постигнати установените с европейската директива норми за допустими емисии в атмосферния въздух, съобщи econ.bg. Прилагащата програма на всяко от  дружествата е разработена като част от преговорната позиция за присъединяване на България към Европейския съюз и неизпълнението на ангажиментите по нея би довело да наказателна процедура за страната.
По време на срещата представителите на синдикатите и на АТДБ изразиха загриженост, че предстоящото извеждане от експлоатация на ТЕЦ Брикел и ТЕЦ Марица 3 ще доведе до намаляване производството на електрическа енергия и до повишаване на нивото на безработица в съответните райони. Тези централи са декларирали, че ще използват разрешения от законодателството ресурс от 20 000 часа за определен срок, след което трябва да бъдат изведени от експлоатация.
Ръководството на МОСВ бе информирано, че в края на март 2010 г. представители на  АТДБ са провели срещи в Брюксел за възможностите за продължаване експлоатацията на ТЕЦ Брикел, ТЕЦ Марица 3, ТЕЦ Бобов дол, ТЕЦ Република - Перник, и ТЕЦ Сливен. Асоциацията на топлофикационните дружества в България поиска съдействие от страна на МОСВ за организиране на среща в Европейската комисия, на която да бъдат обсъдени възможните действия от страна на България. МОСВ се ангажира да окаже съдействие за организиране на такава среща.
Операторите са разполагали със законоустановения срок да предприемат мерки с цел да бъде избегнато спирането на инсталациите - подчерта министър Караджова и допълни, че оставането в експлоатация на централите ще бъде в нарушение на европейското законодателство и може да доведе до стартиране на наказателни процедури срещу страната, става ясно от информацията на екоминистерството.

Още новини